logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 89 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

Бројач посета

2329868
Данас
Јуче
Ове недеље
Овог месеца
Прошлог месеца
Укупно
537
575
4251
14035
22332
2329868
ВЛАДА ДОНЕЛА УРЕДБУ О ПОСТУПКУ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ И БИВШИХ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО НА ПРЕНОС АКЦИЈА БЕЗ НАКНАДЕ

На основу члана 29. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације,  Влада Србије на седници одржаној 10.01.2008. године, донела је Уредбу о поступку евиденције запослених и бивших запослених који имају право на пренос акција без накнаде и Уредбу о поступку и начину евиденције грађана који имају право на новчану накнаду и на пренос акција без накнаде.

По информацијама из Министарства економије и регионалног развоја, јавни позив за пријаву за стицање права на бесплатне акције биће објављен 25. јануара 2008. године у Службеном гласнику, у дневним листовима који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, интернет страни Агенције за приватизацију и једном електронском медију са националном фреквенцијом.

Пријављивање за запослене, бивше запослене и пензионере у НИС-у ће трајати од 28. јануара до, највероватније, 31. марта 2008. године.

Пријава за упис у евиденцију подноси се Агенцији за приватизацију преко  филијале Националне службе за запошљавање.

Пријављивање се обавља непосредно (лично) тако што се потписује пријава за упис у евиденцију у два примерка на обрасцу који има серијски број и који попуњава овлашћено лице Националне службе за запошљавање.

ПОСТУПАК И НАЧИН ЕВИДЕНЦИЈЕ
ЗАПОСЛЕНИХ, БИВШИХ ЗАПОСЛЕНИХ И ПЕНЗИОНЕРА
КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО НА ПРЕНОС АКЦИЈА БЕЗ НАКНАДЕ

Запослени у НИС а.д. (бивши запослени и пензионери) пријављиваће се преко филијале Националне службе за запошљавање, након објављивања Јавног позива Агенције за приватизацију.

Јавни позив садржи:
 • Место и време пријављивања;
 • Садржину пријаве и начин њеног подношења;
 • Доказе који се подносе уз пријаву;
 • Рок за пријављивање;
 • Друге податке од значаја за процес пријављивања.
У евиденцију запослених НИС а.д, бивших запослених и пензионера уписују се лица која испуњавају следеће услове:
 • Да су пунолетни на дан 31.12.2007.године и да су на дан стицања статуса носиоца права уписани у бирачки списак;
 • Да су држављани Републике Србије на дан 03.01. 2008.године (дан ступања Закона на снагу);
 • Да имају пребивалиште на територији Републике Србије на дан 30.06.2007.године;
 • Да до сада нису остварили право на бесплатне акције.
Подаци који се уписују:
 • Презиме, име родитеља (из личне карте) и име;
 • JМБГ
 • Датум рођења;
 • Пребивалиште и адреса стана;
 • Број година радног стажа проведених у јавном предузећу;
 • Шифра општине (из личне карте);
 • Број динарског рачуна у банци;
 • Контакт телефон (није обавезан податак)
Неопходно је поднети:
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 • Фотокопију личне карте;
 • Оверену фотокопију радне књижице;
 • Потврду о пребивалишту.
Запослене, бивше запослене и пензионере НИС-а, који се пријаве у року који је предвиђен јавним позивом, Агенција за приватизацију уписује у евиденцију запослених и бивших запослених и издаје потврду. (Потврда ће бити достављена поштом на кућну адресу).

Напомињемо да образац обавезно потпишете  јер само потписани обрасци сматрају се пријавом уписа.

Пријава мора бити лично поднета, у супротном сматраће се да запослени НИС а.д, бивши запослени или пензионер, није поднео пријаву.

За особе које су непокретне, упис у евиденцију вршиће посебна Комисија коју чине представници Министарства рада и социјалне политике, Поште и Националне службе за запошљавање.