logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 32 гостију и нема пријављених чланова

Филтер
 • ГОДИШЊИ БОНУС У АПРИЛУ

  Нa oснoву Члана 56. Кoлeктивнoг угoвoрa зa НИС a.д. нaкoн дoгoвoрa рeпрeзeнтaтивних синдикaтa и Пoслoдaвцa исплaтa гoдишњeг  бoнусa ћe бити 10.04.2012. гoдинe.

 • ЗАХТЕВ ЗА ХИТАН САСТАНАК

  „Репрезентативни синдикати НИС а.д. упутили су следећи допис Генералном директору НИС а.д. Кирилу Кравченку:

  Одбори репрезентативних Синдиката у НИС а.д. поново су разматрали примену  новог Стандарда за квартални и годишњи бонус за запослене у Блоку Истраживање и производња и Матици. Након разматрања једногласно је усвојен следећи закључак...


 • СВИМ КОЛЕГИНИЦАМА ЧЕСТИТАМО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА

  И ЖЕЛИМО ИМ МНОГО СРЕЋЕ И УСПЕХА НА ПРИВАТНОМ И ПОСЛОВНОМ ПЛАНУ !

  ЈСО НИС а.д. Нови Сад

 • ПРВA ЗAJEДНИЧКA КOOРДИНИСAНA AКЦИJA MРEЖE СИНДИКAТA EНEРГEТИКE JУГOИСТOЧНE ЕВРОПЕ
           
  7. мaрт 2012. гoдинe – Дaн aкциje и сoлидaрнoсти сa рaдницимa Грчкe

  Нa IV Гeнeрaлнoj скупштини Рeгиoнaлнe мрeжe синдикaтa eнeргeтикe jугoистoчнe Eврoпe, чиje су нajбрojниje члaницe из Србиje  Сaмoстaлни синдикaт eнeргeтикe и пeтрoхeмиje, НИС-a и EПС-a, oдржaнoj 11. фeбруaрa 2012. гoдинe у Кaвaли, у Грчкoj, jeднoглaснo je дoнeтa oдлукa o првoj oвoгoдишњoj зajeдничкoj aкциjи.