logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 70 гостију и нема пријављених чланова

ОШТРА РЕАКЦИЈА РУКОВОДСТВА ЈСО НИС a.д.
ШТА СЕ КРИЈЕ ИЗА НЕУМЕСНИХ ОПТУЖБИ МЕНАЏМЕНТА НИС-а.д.  НА АДРЕСУ СИНДИКАТА

Руководство Јединствене синдикалне организације НИС а.д. на седници Председништва, одржаној 13. јула у Панчеву (председавао Горан Такић), оштро је реаговало на део закључака из Анализе о стању безбедности и здравља на раду, заштити од пожара, безбедности лица, имовине и пословања и заштите животне средине, коју је, дан раније, уз образложење представника менаџмента, усвојио и Управни одбор НИС а.д.

Наиме, у овој Анализи, као један од кључних виновника за озбиљне тешкоће, које се односе на безбедност, здравље и заштиту на раду  у Компанији (HSSE), именован је синдикат, тачније Јединствена синдикална организација НИС-а.д.У закључку под редним бројем 10 се наводи „У дужем временском периоду присутни су проблеми у попуни кључних радних места у области послова HSSE. Неодрживо је стање у коме је немогуће извршити попуну ових кључних радних места из формалних разлога, у вези са сагласношћу јединствене синдикалне организације у погледу промене коефицијената. Присутан је и проблем и неадекватног вредновања ових послова. Проблем представља и различит статус запослених у НИС а.д. и лица која су ангажована на извршењу послова HSSE преко услужних агенција“.

Сасвим је јасно да је овде реч о паушалним оценама и неумесним оптужбама менаџмента НИС-а.д. на рачун највеће синдикалне организације у Компанији, јер синдикално противљење инфлацији коефицијената и појединачном распоређивању извршилаца, за синдикат има дубоко принципијелне, а не формалне разлоге. У формално правном смислу, синдикална доследност и принципијелност почива на поштовању важећег Колективног уговора којим је предвиђено (члан 108) да, „до утврђивања коефицијента из става 1 члана 43 ово уговора примењиваће се коефицијенти утврђени Колективним уговором за ЈП НИС, анексима истог и Споразумима закљученим између председника Управног одбора НИС-а.д.  и репрезентативних синдиката“. Овај члан обавезује и менаџмент.

Исто је и са Правилником о организацији и систематизацији послова НИС а.д. којим је у основи дефинисано, да ће се нова организација и систематизација, која подразумева вредновање свих, а не појединачних послова, примењивати после утврђивања коефицијената у складу са чланом 43. Колективног уговора за НИС а.д. Овакав начин рада такође је договорен са руководством Компаније.

Исто тако, синдикат је принципијелан и када је реч о новој пословној организацији. Никада се ЈСО НИС а.д. није противила успостављању нове и ефикасније организације НИС а.д. То нисмо чинили ни када је нову организацију требало устројити по систему дирекција, за које се и сада тражи распоређивање извршилаца и већи коефицијенти, а не противимо се ни сада када се и ова организација мења и када се жели успоставити нова организациона шема коју нуди Шел.

Међутим, основни синдикални став је да се сви послови у Компанији морају вредновати, а не појединачно. Синдикат ће се противити сваком секлективном вредновању послова. Ово противљење такође је дубоко принципијелно, јер свако повећање коефицијената за поједине послове и извршиоце, практично значи умањивање укупне масе за зараде, која је ограничена. Овде се отвара реална опасност да се свим осталим радницима умањи зарада, што овај Синдикат неће дозволити. Надамо се да то не жели и менаџмент Комапније.

Дакле, јасно је, да из угла Синдиката ово нису само формални, већ суштински разлози. Коначно, последњих месеци у неколико наврата упознали смо представнике менаџмента о нашим ставовима о новој организацији, систематизацији и вредновању свих послова и расподели коефицијената у Компанији.

Због свега овога руководство Јединствене синдикалне организације НИС а.д. сматра да закључак у коме се кривица за проблеме у домену заштите и безбедности здравља запослених (HSSE) ставља на терет Синдиката треба повући.

Синдикални циљ је искрен и поштен социјални дијалог, а не паушалне и злонамерне оптужбе.