logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 33 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

УСАГЛАШЕН ПРЕДЛОГ СОЦИЈАЛНОГ ПРОГРАМА
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА И ПОСЛОДАВЦА
 
У уторак, 03.06.2008.године, завршени су преговори и коначно је усаглашен предлог Социјалног програма између представника репрезентативних синдиката НИС а.д, које су предводили Горан Такић председник ЈСО НИС а.д. и Миленко Недић председник ЈСО НИС  Нафтагас и представника руководства Компаније коју је заступао Милош Сарамандић генерални директор НИС а.д,.
 

Јуче (04.06.2008.године), у Београду је одржана Конференција синдиката НИС а.д. којој је присуствовало више од 200 чланова Одбора синдиката из свих делова Нафтне индустрије Србије, на којој је презентован усаглашен текст Социјалног програма и са једним гласом ПРОТИВ извршена верификација овог документа.

Иначе, у уторак, 03.06.2008.године, после десете преговарачке рунде одржана је и седница Одбора синдиката ЈСО НИС а.д. на којој је једногласно прихваћен Предлог Социјалног програма и препоручено је Синдикатима у деловима НИС а.д. да пре Конференције у Београду такође прихвате овај докуменат.

Преостаје да се о овако усаглашеном предлогу Социјалног програма изјасни и Управни одбор Компаније после чега се отварају могућности за заједнички наступ репрезентативних Синдиката и менаџмента Компаније у кључном наставку преговора са представницима Владе Србије.

Последња рунда преговора одржана 03.06.2008. године искоришћена је за додатна побољшања у интересу запослених. Практично свих девет тачака овог документа усаглашене су тако да је:

 • Време трајања Социјалног програма – до краја 2012. године.
 • Висина отпремнине за случај да је утврђен вишак запослених – 750 евра плус четири просечне зараде.
 • Фонд за решавање стамбених питања биће 0,3 посто од укупног прихода Компаније.
 • Отпремнина за случај да је запослени инвалид, биће већа за 10 посто у односу на    
   остале запослене плус две године дужег важења времена трајања Социјалног
   програма.
 • Једнократна исплата – Новогодишњи поклон у износу од 50 посто просечне зараде.
 • Фонд за едукацију и стручно усавршавање запослених – до 1 милион евра.
 • Једнократно повећање зарада одмах после приватизације -  износиће 15 посто.
 • Континуирано повећање зарада после приватизације – усклађиваће се у складу
  са индексом трошкова живота повећаним за реалан раст у складу са резултатима
  пословања и растом бруто друштвеног производа.
 • Висина отпремнине за запослене после истека рока важења Социјалног
  програма – неће бити мања од 90 посто отпремнине која је уговорена Социјалним
  програмом.
Усаглашавањем Социјалног програма репрезентативних синдиката и руководства Компаније створен је значајан капитал јер следе преговори са Владом Србије, а у јединственом наступу, сасвим сигурно могу се очекивати бољи резултати. Основни циљ Синдиката је да Колективни уговор, коме треба продужити време трајања и овако квалитетан Социјални програм, буду саставни део Купопродајног уговора са будућим власником. Само на овај начин запослени улазе у процес приватизације са већим степеном извесности и са материјалном и правном сигурношћу.