АРТИКУЛИСАТИ СВЕ АКТИВНОСТИ, КАКО БИ СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ БИО САСТАВНИ ДЕО КУПОПРOДАЈНОГ УГОВОРА

Конкретни закључци на седници Одбора Јединствене синдикалне организације НИС а.д, која је одржана 31. октобра у Новом Саду, који су се односили на Социјални програм, повећање зарада, отпис позајмице и скорашњи састанак са представницима министарстава и менаџментом Компаније о овој теми, само су врх леденог брега незадовољства и неизвесности синдикалног руководства материјалним и укупним социјалним положајем запослених уочи процеса приватизације.

Због свих непознаница које се односе на положај запослених у овом предприватизационом времену а, пре свега, због неизвесности да ли ће усаглашени предлог Социјалног програма између руководства НИС а.д. и репрезентативних синдиката, који је добио подршку и од Скупштине НИС а.д, постати саставни део купопродајног уговора, незадовољство се шири и међу синдикалним чланством. Ово су потврдили и састанци синдикалних руководстава у свим деловима деловима НИС а.д. који су одржани после седнице Одбора ЈСО НИС а.д.

Иначе, предлог да се у свим деловима Компаније одрже проширени синдикални састанци на коме би се сви упознали са актуелном ситуацијом, а пре свега, о тешкоћама у остваривању основних синдикалних захтева, потекла је управо са седнице Одбора ЈСО НИС а.д. Ови састанци одржаће се у свим деловима предузећа током ове и идуће недеље. После ових скупова обавеза је руководства репрезентативних синдиката да артикулишу захтеве запослених и да свим средствима синдикалне борбе раде на остварењу радничких захтева, а посебно да се предлог Социјалног програма угради у купопродајни уговор. У овом циљу организује се и ОКРУГЛИ СТО у Сава Центру средином новембра, који је посвећен приватизацији НИС-а и положају запослених у овом процесу.

Медијска кампања која је практично већ почела, а кулминираће после „ОКРУГЛОГ СТОЛА“, управо има за циљ промовисање и остваривање основних интереса запослених, који такође треба да дају свој максимални допринос.