СА СКУПШТИНЕ БУДУЋИХ АКЦИОНАРА НИС-А

На Скупштини удружења будућих акционара НИС – Нафтна индустрија Србије, одржаној у Београду, 04.04.2009. године, Удружење и Јединствена синдикална организација НИС а.д. Нови Сад заједнички утврђују
 
З А Х Т Е В Е
 
Будућих акционара нафтне индустрије, запослених и бивших запослених у НИС-у за чије остварење ће се заједнички борити.

 1. Удружење будућих акционара Нафтне индустрије Србије и Јединствена синдикална организација НИС а.д, захтевају од Владе републике Србије да изврши своју обавезу и пренесе акције запосленима и бившим запосленима у Нафтној индустрији Србије.
 2. Тражимо да се не умањује наше учешће у капиталу Нафтне индустрије Србије и вредност наших акција.

  Не прихватамо процену вредности НИС-а коју је наручила влада од Дилојт и ТУШ-а којом се намерава умањити вредност наших права и нашег учешћа у капиталу Нафтне индустрије Србије.

  Тражимо од Владе да буде правична, да се поштује закон и да вредност капитала буде једнака за све.

  Захтевамо да се више не одуговлачи са преносом акција и тако манипулише са умањењем њихове вредности на курсним разликама.

  Захтевамо од Владе да учини транспарентном своју целокупну активност на утврђивању учешћа у капиталу, вредновању и преносу акција Нафтне индустрије Србије.
 3. Тражимо да нам се акције пренесу на руке без ограничавања наших акционарских права,  да се поштује наше право да сами одлучујемо о располагању својим власништвом, да слободно бирамо брокере, време и цену продаје.
 4. Захтевамо од већинског власника да поштује Уговор и да његова прва понуда за преузимање акција неће бити мања од цене коју је платио за своје акције.

  Тражимо да се створе услови за остваривање и заштиту права мањинских акционара у корпорацији.

  Захтевамо да се у корпоративним актима створи могућност за учешће мањинских акционара, запослених и бивших запослених у Скупштини и Управном одбору, у управљању компанијом и расподели добити.
 5. Захтевамо да нам не ограничава наше грађанско право на удруживање, на право да кроз удружење остварујемо и штитимо своје интересе, на законско право да се удружујемо ради продаје акција, да остварујемо право на тражење понуде, преговоре и закључење уговора.