СМАЊЕЊЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОСНОВУ ИСПЛАТЕ ОТПРЕМНИНА НА ОСНОВУ СОЦИЈАЛНОГ ПРОГРАМА

На заједничком састанку руководства НИС а.д, које је предводио Кирил Кравченко, генерални директор НИС а.д. и предстaвника репрезентативних синдиката - Одбор ЈСО НИС а.д. (Горан Такић) и Председништво ЈСО НИС - Нафтагаса (Миленко Недић), 2. јула у Новом Саду, представљен је програм смањења броја запослених по основу исплате стимулативних отпремнина на основу Социјалног програма. Пре ове теме, генерални директор је исцрпно говорио о тренутној, још увек, неповољној финансијској ситуацији у којој је компанија, али и о тренду смањивања губитака и реалним изгледима да до краја године НИС а.д послује са добитком. Основни услов за профитабилно пословање у овој години, како је истакао Кирил Кравченко је максималан труд свих запослених, али и помоћ Владе Србије са којом менаџмент има добру сарадњу.
Ипак, највише пажње на овом скупу привукао је Програм повећања ефикасности и рационализације трошкова особља о чему је говорио Јуриј Масијански,  заменик генералног директора за организациона питања НИС а.д. Све ове активности започете су на основу Одлуке Управног одбора НИС а.д. од 30. јуна ове године и налога менаџмента да се припреми програм повећања ефикасности Компаније укључујући и оптимизацију броја запослених. У основи повећање ефикасности компаније кроз смањење трошкова у делу који се односи на запослене постиже се путем исплате предвиђеног износа отпремнине у складу са Купопродајним уговором и Социјалним програмом.

Разлози за покретања програма

 • Конкурентност НИС-а је на ниском нивоу. Компаније мора да смањи  трошкове производа и  припреми се за отварање тржишта крајем 2010. године.
 • Финансијски резултати за 2008. годину и први квартал 2009. су негативни, до краја године компанија мора да изађе на ниво без губитака.
 • Анализа консалтинг-компаније Шел Глобал Солушнс урађена 2008. године показала је ниску продуктивност рада, мањкав систем управљања и вишак руководећег кадра.
 • Задатак преузимања лидерске улоге на регионалном тржишту горива захтева квалитативно нови приступ организацији пословања и повлачи за собом повећање захтева према запосленима.
НИС ће у потпуности поштовати све обавезе, које је Компанија преузела након појављивања новог већинског власника. Купопродајни уговор и његови анекси предвиђају услове за престанак радног односа запослених, који немају преседана у Србији. Поред исплате значајног износа запослени ће самостално доносити одлуку о одласку или останку у компанији.

О програму повећања ефикасности запослених


Анализа система управљања показала је да у Компанији постоји вишак руководилаца и запослених у администрацији - од 12000 запослених 5000 су руководиоци и стручњаци, дакле однос је 1,5 руководилаца на 2 радника. Зато је и донета одлука да се повећа ефикасност руководећег-административног кадра. То је принудна мера, која је неопходна за повећање ефикасности рада компаније.

Запосленима који, у складу са предвиђеним критеријумима, представљају циљни профил овог програма а у складу са одређеним критеријумима, биће понуђено закључење уговора о споразумном престанку радног односа уз исплату отпремнине, прописане Социјалним програмом у износу од 750 евра за сваку навршену годину рада као и износ од четири просечне зараде запосленог у НИС а.д. обрачунате у месецу који претходи месецу када ће бити извршена исплата отпремнине.

 У сваком случају, одлука о одласку из компаније биће донета само у случају  узајамне сагласности воља запосленог и Компаније.


Логика програма оптимизације броја запослених је врло проста: пошто у Компанији постоје функције за чије извршење је потребан мањи број запослених него што је то тренутно случај, неопходно је смањити број запослених на тим функцијама како би се повећала ефикасност у раду и смањили трошкови производа. Ипак, конкретне категорије запослених, који обављају те  функције, не смеју да буду оштећени: они могу да оду из компаније само уз обострану сагласност запосленог и компаније. Захваљујући Социјалном програму и Купопродајном уговору са “Гаспром њефотом”, ти запослени морају да добију адекватан новчани износ.
За сада је реч само о руководиоцима - запосленима у административним службама док ситуација са  запосленима у сектору производње захтева дубоку анализу која тек предстоји.
Компанија ће потпуно поштовати захтев Социјалног програма о добровољном одласку и обавезној исплати одговарајућих износа.

Управни одбор је 30. јуна одобрио генерални приступ програму повећања ефикасности персонала и дао налог да се представи програм повећања ефикасности запослених уз поштовање Социјалног програма. Програм ће бити достављен на седници Одбора у августу.

На интранет страници компаније 15. јула ће бити објављен позив за све заинтересоване, да поднесу захтев за закључење уговора о споразумном престанку радног односа. Ове захтеве прикупљаће кадровске службе. Рок за подношење захтева је од 15. до 30. јула. Захтев може да поднесе сваки запослени у компанији, који одговара одређеним критеријумима (они ће бити обелодањени такође 15. јула). Иначе, прелиминарни критеријуми који се на предлоге репрезентативних Синдиката могу променити су: старосно доба, услов за пензију на основу радног стажа, искуство рада у струци, ниво образовања, категорија запосленог, радна дисциплина, стаж рада у Компанији...

Одлука о сваком захтеву биће објављена након што Управни одбор одобри програм повећања ефикасности запослених и, између осталог, укупан износ и рокови исплата отпремнина.
Захтев запосленог неће бити одобрен у случају да он не одговара критеријумима предвиђеним као услов за закључење уговора о споразумном престанку радног односа. Такође, биће узето у обзир  мишљење његовог непосредног и вишег руководиоца.
Запослени, који одговарају критеријумима предвиђеним као услов за закључење уговора о споразумном престанку радног односа а који  нису заинтересовани да поднесу захтев и закључе предвиђени уговор, остаће на својим тренутним радним местима. Ипак, након тога, после формирања нове структуре запослених у компанији, њима може бити понуђен премештај на друго радно место или преквалификација.
Основни захтеви Компаније према руководећем и административном персоналу су: на првом месту интереси Компаније (када запослени ради на остваривању заједничког циља и не затвара се искључиво у свом сегменту рада, већ пружа помоћ и подршку колегама), честитост, професиопнализам (знања, умења, искуство), спремност за преузимање одговорности за доношење одлука, позитивне и негативне резултате рада, активна позиција у односу на вршење дужности, постојање иницијативе и системско мишљење (када запослени има визију свог места и места свог одсека у структури делатности предузећа. У стању је да анализира ситуацију с обзиром на финансијске, технолошке и социјалне факторе, који утичу на рад. У стању је да израчуна утицај својих одлука на суседне јединице).

ПРОГРАМ У ДАТУМИМА И АКТИВНОСТИМА
 1. 30. јул - Управни одбор НИС а.д. дао налог менаџменту да се припреми програм повећања ефикасности персонала уз поштовање Социјалног програма.
 2. 1.-15. јул - Формулисање критеријума за учеснике програма. Консултације са Синдикатом.
 3. 15. јул - Објављивање критеријума за учешће у програму, позив заинтересованима да поднесу захтев за прекид радног односа уз исплату.
 4. 15. - 30. јул - Прикупљање захтева за прекид радног односа.
 5. Од 1. августа - Анализа прикупљених захтева, разрађивање детаља буџета и  временских оквира програма.
 6. Средина августа - Разматрање програма на седници Управног одбора Компаније.
 7. Август - Презентација разрађеног пројекта програма повећања ефикасности запослених Синдикатима и државном бироу за запошљавање.
 8. Септембар - Усвајање допуна и измена Правилника о систематизацији радних места.
 9. Октобар - Потписивање уговора о споразумном раскиду радног односа са запосленима, који учествују у програму. Исплата износа у складу са купопродајним уговором и Социјалним програмом.
Напомена: Уколико запослени имају питања везано за “Програм повећања ефикасности запослених” могу их поставити “СОС линији” : 021 / 481 23 45, као и на mail адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Одговори ће бити објављени на интерним сајтовима Компаније.