logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 91 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

НОВО OБАВЕШТЕЊЕ О СТИМУЛАТИВНИМ ОТПРЕМНИНАМА

У складу са резултатима пете седнице Комисије за израду критеријума и реализацију Програма добровољног одласка запослених одржане 27. јула, одлучено је да се заједно објави информација за запослене о донетим одлукама.
У оквиру Комисије менаџмент и синдикати тренутно заједно раде на дефинисању најповољнијих механизама реализације објављеног Програма добровољног одласка запослених и поштовања услова предвиђених Купопродајним уговором и Социјалним програмом.

Између осталог, у складу са резултатима претходних седница комисије, прихваћени су предлози синдиката о томе да у Програм буду укључене све категорије запослених који имају лекарско уверење о инвалидитету и одређивању квоте од 1% од укупног бројног стања компаније за учешће у Програму запослених из категорије „радник у производњи“ којима забрањено вршење радне функције из медицинских разлога.

Менаџмент је подржао предлог Комисије и размотрио је могућност давања попуста на отплату стамбених кредита за запослене који су одлучили да учествују у Програму.
Запосленима који имају дуговања према компанији и учествују у Програму пружена је могућност превремене отплате кредита уз значајан попуст.
Максимални износ попуста је 80 одсто за динарске и 60 одсто за кредите у еврима. Скала попуста као и услови за превремену отплату кредита објављени су на интранет-сајтовима компаније и прослеђени радницима информативних пунктова. Одговарајући налог генералног директора биће потписан као Анекс уз већ објављени Програм.

С тим у вези, а и с обзиром на чињеницу да се велики број запослених тренутно налази на годишњем одмору, рок за прикупљање захтева за запослене који одговарају критеријумима и желе да учествују у програму добровољног одласка, продужава се до 14 августа.

Радна места за запослене који буду одлучили да остану у компанији и не учествују у програму биће одређена на основу њиховог образовања и професионалног искуства и умећа. Вероватно ће за неке од њих бити донета одлука о спровођењу оцењивања, биће им понуђен прелазак на друго радно место или преквалификација.

Полазећи од принципа транспарентности у односима са запосленима, менаџмент и синдикати сматрају да ће програм за ову категорију запослених бити реализован само једном. Одлука о могућности реализације програма за друге категорије запослених (раднике у производњи) биће предмет накнадне расправе након спровођења детаљне анализе ситуације у производњи.
Са своје стране Менаџмент и синдикати ће наставити да контролишу ток реализације програма и обезбедиће поштовање законских норми и принципа информативне отворености. Компаније ће стриктно и доследно поштовати темељне услове програма – добровољност и исплату адекватне отпремнине у складу с обавезама из купопродајног уговора и његовог саставног дела – Социјалног програма, а такође и Закона о раду.

Преузето са Портала НИС а.д. Нови Сад.