logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 74 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

ЈСО НИС А.Д. ПОСТАЛА ЧЛАН РЕГИОНАЛНЕ МРЕЖЕ СИНДИКАТА ЕНЕРГЕТИКЕ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

На основу Одлуке Одбора Јединствене синдикалне организације НИС а.д. Нови Сад број 30-324-3/06 од 21.12.2006. године о приступању Регионалног мрежи Синдиката енергетике Југоисточне Европе Јединствена синдикална организација НИС а.д. постала је њихова чланица именовањем Вељка Жунића и Радована Зељковића, потпредседнике ЈСО НИС а.д. за своје представнике у Генералној Скупштини Регионалне мреже.

Регионалну мрежу чине синдикалне организације из области електричне енергије, нафте, природног гаса, обновљивих и алтернативних извора енергије, руда и хемије Југоисточне Европе и настаје спајањем већ постојећих мрежа.

Циљеви Регионалне Мреже су следећи:

1. Успостављање и унапређење сарадње и пријатељских односа међу синдикалним организацијама чланицама Мреже.

2. Координирано деловање ради боље и ефикасније заштите права и интереса запослених, предузећа, енергетских система и ресурса читаве Југоисточне Европе.

3. Регионална мрежа биће међународно признати представник запослених за Југоисточну Европу у области енергетике и равноправни партнер у преговарачком процесу са Министарским саветом Енергетске Заједнице Југоисточне Европе, као и са надлежном Комисијом  за питања енергетике Европске Уније.

4. Сарадња и координирано деловање са ICEM, PSI и свим другим европским и међународним  синдикалним организацијама.

5. Координирано деловање у комисијама и другим форумима Европске Уније, у УН, ММФ, Светској Банци и другим међународним институцијама.

6. Одређивање стратегије према процесима глобализације, реорганизације и приватизације, у интересу запослених, наших земаља и читавог региона Југоисточне Европе.

7. Да интервенише, пружа подршку и изражава солидарност у земљама региона у којима су синдикати и запослени суочени са великим проблемима и у којима немају дијалог са Владом и пословодством, да пружа стручну и техничку помоћ синдикалним организацијама чланицама Мреже, благовремене информације итд.

8. Пружање подршке борби синдикалних организација чланица у циљу побољшања животних и радних услова.

9. Развијање сарадње ради очувања мира у нашем региону.

Генерална Скупштина је стално тело и највиши орган Регионалне Мреже Синдиката енергетике Југоисточне Европе. Чине је представници синдикалних организација чланица Мреже.

Генерална скупштина одређује дугорочну стратегију Регионалне мреже о одлучује о свим питањима која се излажу на њеним заседањима.