ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА БЛОКА ПРЕРАДА


Јединствена синдикална организација НИС а.д. разматрала је на данашњој седници Одбора захтеве синдиката из рафинеријске прераде о оптимизацији организационе структуре и упутила је генералном директору НИС а.д. следеће закључке:

  • НИС а.д. је за првих девет месеци ове године  остварио позитиван финансијски резултат и добит те сматрамо непримереним  да се смањује број запослених у блоку Прерада.
  • Социјални програм је саставни део Уговора о продаји и куповини акција за НИС а.д. и важи до 31.12.2012. године. Синдикат сматра да запосленима који по новој организацији Блока Прерада не буду распоређени, Послодавац је дужан да понуди добровољни одлазак по Програму 750 у складу са Социјалним програмом за НИС а.д.
  • Одбор Јединствене синдикалне организације НИС а.д. подржава захтев да се не сме обуставити производња у Рафинерији Нови Сад у наредном периоду у складу са чланом 3. Социјалног програма за НИС а.д.
  • У циљу поштовања Социјалног програма за НИС а.д. неопходно је да стручни тим направи анализе и студије о будућности производње у Рафинерији Нови Сад, како би запослени били обавештени о стратегији и развоју рафинеријске прераде.