logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 77 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

ПОТПИСАН НОВИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР НИС А.Д.

Потписима Жељка Поповића, председника Управног одбора НИС а.д. и мр Срђана Бошњаковића, генералног директора Компаније у име послодавца, и председника синдикалних организација Горана Такића и Душана Узелца у име репрезентативних синдиката, у Пословном центру НИС-а у Новом Саду, 18. јануара 2007. године закључен је нови Колективни уговор за Нафтну индустрију Србије а.д. Нови Сад.

По објављивању овог акта у Службеном гласнику Републике Србије (рок осам дана) од 27. јануара престаје да важи стари Колективни уговор, који се односио на НИС као јавно предузеће.

Упорна настојања репрезентативних синдиката да се закључи нови акт, који ће регулисати односе између послодавца и запослених у акционарском друштву, уродила су плодом. Примарни циљ синдиката био је да се у предстојеће процесе приватизације националне нафтне компаније уђе са уредно потписаним Колективним уговором. Важност овог документа орочена је на три године.

Када је реч о садржају новог Колективног уговора, који се сада односи на запослене у акционарском друштву, оцена је свих који су учествовали у изради овог документа, да је реч о бољем и садржајнијем Колективном уговору од претходног. Сва остварена права у претходном акту су очувана, а начињено је и неколико битних искорака у проширењу нових права.
У односу на претходни Колективни уговор сада су обезбеђене веће материјалне надокнаде за време проведено на боловању. Уместо 75 посто просечне зараде у претходна три месеца, сада ће та надокнада бити 80 посто. За бројне надокнаде из члана 57. сада је такође предвиђено да се исплаћује просек из претходног месеца, а не тромесечни просек остварене зараде. За инвалиде рада обезбеђен је стални додатак (члан 38.), док су чланом 39. знатно садржајније и боље регулисана права запослених у области осигурања, како колективног, допунског добровољног пензијског осигурања, тако и осигурања у случају тежих хируршких интервенција. Предвиђено је да се позајмица у висини просечне зараде у НИС а.д. враћа на десет месеци.  Обезбеђена је и већа финансијска помоћ и стипендије деци умрлих и погинулих радника док су на редовном школовању. Уместо три радна дана запослени ће убудуће имати десет дана ради отклањања штетних последица у домаћинству проузрокованих елемантарним непогодама. Новим актом предвиђене су и још нека побољшања, која се сада тичу обавезне сагласности синдиката, а не давања мишљења када је реч о низу права запослених.

Што се основне зараде запослених тиче, примењиваће се Споразум о цени рада, потписан између послодавца и репрезентативних синдиката и на основу истог урађен је План зарада за 2007. годину.

Висина отпремнине за вишак запослених ни у овом Колективном уговору није утврђена. Репрезентативни синдикати су најпре захтевали хиљаду евра за годину стажа, да би током преговора дошли до суме од једне бруто зараде (око 700 евра) и ту се зауставили. Представници послодавца најпре су понудили 350 евра, да би у самој завршници изашли са коначним предлогом од 500 евра по години стажа. Како овде сагласност није постигнута члан  80. новопотписаног уговора, који регулише област - вишак запослених – регулисаће се Анексом Колективног уговора. Рок за ово усаглашавање је 90 дана.

Пред репрезентативним синдикатима и послодавцем сада је много посла на изради и усаглашавању многих правилника, којим ће се омогућити лакша примена новог Колективног уговора.

Текст Колективног уговора НИС а.д, након објављивања у Службеном гласнику, наћи ће се и на сајту Јединствене синдикалне организације НИС а.д. www.sindikat-jsonisad.com, а за сваког запосленог биће обезбеђен по један примерак текста новог Колективног уговора који ће бити саставни део новог броја листа Мy NIS.