logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 28 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

РЕЗИМЕ ДАНАШЊЕГ САСТАНКА

На данашњем састанку, одржаном у просторијама Министарства за финансије, којем су присуствовали представници  Министарства финансија, представници пословодства НИС-а и представници синдиката у НИС-у,  разматрани су проширени захтеви  Централног штрајкачког одбора Нафтне индустрије Србије и закључено је следеће:

1. Повећање масе зарада у 2008. години минимум 10%

Министарство финансија је сагласно да повећање зарада у 2008. години износи 6,1%, али да се маса зарада може повећати додатним укључењем  фиксног износа од 3.000,00  динара нето месечно по запосленом на основу добровољног додатног пензионог осигурања. Овако увећана основица квартално се аутоматски коригује коефицијентом раста стварне инфлације мерене индексом раста трошкова живота у односу на планирану инфлацију од 6% годишње која је већ уграђена у масу зарада. Реализација наведеног биће регулисана споразумом између синдиката и пословодства.

2. Стимулативне отпремнине

Планом пословања за 2008.годину предвиђено је око 200 милиона динара за исплату запосленима који су оболели, инвалидима, као и остале специфичне категорије запослених, у циљу споразумног престанка радног односа.

3. Стамбени кредити

За 2008. годину менаџмент ће изнаћи могућности да у контактима са банкама и извођачима остваре што повољније услове за кредитирање запослених у НИС-у.

4. Преиспитивање менаџерских уговора

Планом пословања за 2008. годину, зараде запослених и зараде и додаци менаџера одвојено ће се буџетирати. Постигнута је сагласност између пословодства и синдиката да се преиспитају менаџерски додаци.