РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ НИС А.Д, У САРАДЊИ СА СИНДИКАТОМ НИС НЕЗАВИСНОСТ, УПУТИЛИ СУ ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ, ПOTПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ И МИНИСТРУ РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

ОСНОВНЕ ЗАХТЕВЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ НИС а.д.
 • Репрезентативни синдикати НИС а.д. подржавају приватизацију која ће омогућити раст националне нафтне компаније и задовољење дугорочне енергетске стабилности земље.

  Уколико Влада Републике Србије има план за потписивање Међународног споразума са Руском федерацијом, којим је обухваћена и приватизација НИС а.д, репрезентативни синдикати траже да се обезбеди њихово активно учешће, путем представника, ради представљања запослених и заштити њихових интереса у том приватизационом процесу.
 • Репрезентативни синдикати НИС а.д. залажу се за мањинску приватизацију НИС а.д, али уколико Влада Републике Србије сматра да је интерес државе већинска приватизација НИС а.д. репрезентативни синдикати траже следеће:
  • да већинска приватизација мора бити фазна
  • да обавеза државе буде да запосленима, бившим запосленима и пензионерима, пре почетка поступка приватизације НИС а.д. Нови Сад, подели бесплатне акције у висини од 200 евра по пуној години радног стажа у том предузећу, обрачунато према поцењеној тржишној вредности укупног капитала предузећа, а пре спроведене приватизације, рачунато у динарској пртиввредности по средњем курсу НБС на дан вршења процене, а највише за 35 година радног стажа.
  • да се стратешки пaртнер обавеже да ће малим акционарима понудити откуп акција, по цени која не може бити мања од трансакционе цене изражене у еврима, у динарској противвредности.
  • да се стратешки партнер обавеже да најкасније 6 месеци од дана потписивања купопродајног уговора или другог уговора (Споразума) омогући котирање акција НИС а.д. на берзи, без обзира на облик приватизације НИС а.д.
 • Репрезентативни синдикати НИС а.д. траже да се у најкраћем могућем року, а пре приватизације, закључи нови Колективни уговор за НИС а.д. и социјални програм као његов део и да поступак приватизације без тога не може да се започне.
 • Репрезентативни синдикати НИС а.д. траже да се стратешки партнер и Влада Републике Србије обавежу на поштовање свих права запослених и синдиката утврђених закљученим Колективним уговором за НИС а.д. као и другим општим актима НИС а.д. важећим у тренутку закључења Уговора о купопродаји или другог уговора (Споразума) а за период од пет (5) година.
 • Репрезентативни синдикати НИС а.д. траже да социјални програм буде саставни део приватизационе документације и Купопродајног уговора (усаглашен текст синдиката око Социјалног програма биће достављен 16.01.2008. године и предлог синдиката за Споразум и раскид радног односа између послодавца и запосленог уз исплату стимулативне отпремнине).