logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 31 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

СУШТИНСКЕ ПРИМЕДБЕ СИНДИКАТА НА КОНЦЕПТ НОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ НИС А.Д.

Представници репрезентативних синдиката јуче су имали прилику да се упознају са новим организационим концептом НИС а.д. и осталим пратећим документима, који се тичу овог посла, али и да изнесу примедбе на овај значајан докуменат.

О новој организацији и њеној примени у наредном периоду говорио је Ђорђе Михајловић, директор функције НИС а.д. за развој и инвестиције. Суштинско обележје и мотив успостављања нове организације је стварање вертикално организоване и ефикасне Копаније. Основно обележје нове организације је да су функције подршке (правна, људски ресурси, набавка, трговина...) централизоване, док ће се у другим деловима обављати основна делатност. С обзиром да је реч о вертикално организованој компанији, НИС а.д. ће имати својство правног лица. Само овако центарализовано уређена компанија, какве су и остале светске, је економски логична и профитабилна.

Говорећи даље о овој теми, Михајловић је истакао да се она у овој фази не односи на сваки појединачни посао већ је био циљ да се препозна сваки процес који је неопходан и који мора бити у новој организационој шеми.

Оно што је за представнике Синдиката свакако најзначајније односи се на позицију запослених. У новој организацији, нагласио је Михајловић, неће бити места за све раднике. У даљој имплементацији одредиће се број радника, али се овај посао не може урадити без јасно дефинисаног социјалног програма.

Рок за примену организације у овом делу утврдиће се касније. Дакле, овде је реч о томе како НИС треба да изгледа у будућем периоду, а судећи по искуствима других компанија, време промене нове организације трајало је неколико година.

Иначе, истакао је Михајловић, ово је организациона шема коју је предложио Шел. По плану активности општи редослед имплементације изгледао би тако што би се од јула до октобра ове године извршило спајање Југопетрола и НАП-а у кључни организациони део нове организације – Снабдевање и Дистрибуција, Продаја и Маркетинг.

Од октобра ове до јануара 2009. године успоставиле би се све функције подршке у оквиру НИС а.д.

Трећа кључна фаза тиче се реорганизације рафинерија и она би се догодила од јануара до априла идуће године.

Кључни послови које треба обавити, а којој ће сасвим сигурно бити укључен и Синдикат, јесу: креирање Социјалног програма, израда методологије за вредновање радних места, утврђивање броја запослених, креирање процеса селекције кадрова и стварање буџета за екстерно попуњавање радних места.

Неспорећи потребу ефикасније организације, јер постојећа није добра, представници Синдиката су изнели и примедбе на понуђени концепт нове организације. Суштинска примедба се тиче чињенице да понуђени концепт организације није целовит јер се углавном односи на на послеове и њихово вредновање у НИС Петрол-у , а изоставља се НИС-Нафтагас и НИС-ТНГ који су такође делови НИС а.д. који има својство правног лица.

Представници Синдиката такође су изнели примедбу да им је остављен кратак рок за расправу о овако значајном документу. Ове синдикалне примедбе чине суштину закључка и става представника запослених у Управном одбору НИС а.д. који ће захтевати да се имплементација нове организације скине са дневног реда данашње седнице Управног одбора.