ПРИХВАЋЕН СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ СИНДИКАТА НИС А.Д.

Горан Такић и Миленко Недић, председници репрезентативних синдиката у НИС а.д. и чланови преговарачког тима Владе Србије  у вези склапања купопродајног уговора са Гаспромњефтом,  упознали  су чланове Одбора ЈСО НИС а.д. и Председништва ЈСО НИС Нафтагас, да је и будући власник националне нафтне компаније  прихватио социјални програм и колективни уговор као саставне делове купопродајног уговора о продаји НИС-а.  Према речима представника синдиката у преговарачком тиму Владе Србије, после разматрања елемената социјалног програма,  Дмитриј Малишев, представник руског преговарачког тима, истакао је да је понуђени документ у целости прихватљив за руску страну.

Сасвим разумљиво, вест о прихватању социјалног програма изазвала је одобравање међу члановима синдиката и свих запослених у Нафтној индустрији Србије.  Још једном је оцењено да је реч о реалном и добро одмереном документу.  Да подсетимо, после вишемесечног усаглашавања социјалног програма са руководством НИС а.д, Управни одбор НИС а.д. је прихватио Социјални програм, а након тога исти је усвојила Скупштина НИС а.д. Влада Србије је доставила  Социјални програм и Колективни уговор  Газпром-њефту са предлогом да исти буду саставни део купопродајног уговора.

Руководства оба репрезентативна синдиката констатују да само јединственим и радикалним наступом можемо и морамо успети на заштити радничких права.