УКИНУТО КОМЕНТАРИСАЊЕ ЧЛАНАКА НА САЈТУ

Због све чешћих неумесних коментара и коментара који се не односе на чланаке у којима су написани, постало је бесмислено даље постојање оваквог вида комуникације. За потребе дискусије и даље у функцији остаје форум.