logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 69 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

КРШЕЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ПРОГРАМА И ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ СЛУЖБЕ ЗА КЕТЕРИНГ

Јединствена синдикална организација НИС а.д. Нови Сад упутила је следећи допис Генералном директору НИС а.д. Кирилу Кравченку и Директору Функције за организациона питања Јурију Масијанском...

„Поводом предлога Техничких задатака за пружање услуга организације исхране, нарочито у делу 4. Подаци о запосленима, обавештавамо вас следеће:

Социјалним програмом за НИС а.д. у делу Заштита запослених (радног односа), чланом 7. утврђено је да:
  • Основу Социјалног програма чини гаранција запослености.
  • Сви запослени на неодређено време у "НИС" а.д. Нови Сад и у привредним друштвима формираним његовим капиталом, на дан потписивања Социјалног програма, свој статус, као запослени, задржавају за све време важности овог Социјалног програма, на радним местима у складу са њиховом стручном спремом и радним искуством и то и у свим привредним друштвима.
Истим  Социјалним програмом, у области Вишак запослених члан 19. утврђено је да:
  • За време важења Социјалног програма запосленима се не може отказати Уговор о раду, као вишку запослених.
  • Послодавац може понудити запосленима да им престане радни однос, с тим да таквим запосленима исплати једнократну отпремнину у висини од 750 ЕУР-а за сваку пуну годину рада проведену у радном односу увећано за једнократну отпремнину у висини четири просечне зараде у „НИС„ а.д. за месец који претходи месецу исплате отпремнине.
  • Запосленима може да престане радни однос само на основу писмене сагласности запосленог да прихвата, да му престане радни однос и тек након исплате у целости отпремнине.
Имајући у виду наведене одредбе Социјалног програма, нарочито члан 7. који поред осталог гарантује статус запослених у НИС-у и њихова радна места, мишљење Јединствене синдикалне организације је да свако упућивање на рад код другог послодавца представља кршење програма и гарантованих права запослених.

Поред наведеног мишљења смо да за свих 129 запослених који раде на пословима исхране, треба омогућити изјашњење о могућности добровољног одласка из компаније уз исплату отпремнине, чиме би се избегла дискриминације ове групе запослених у односу на остале раднике НИС-а.“