УПУЋЕН ЗАХТЕВ ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНТА 1

Репрезентативни синдикати су обавестили генералног директора НИС а.д. да је на основу члана 9. Социјалног програма  послодавац обавезан да изврши усклађивање вредности коефицијента 1 основне зараде са индексом трошкова живота, на бази објављеног  податка индекса трошкова живота Републичког завода за статистику.

Републички завод за статистику Србије објавио је податак о индексу трошкова живота за период децембар 2009.г.-децембар 2010.г. који износи 10,4%.

Како је у 2010.г. извршена корекција вредности коефицијента 1 основне зараде за 7,8% а укупан раст трошкова живота је 10,4%, неопходно је донети одлуку о повећању коефицијента 1 основне зараде за 2,6% од 01.02.2011. године.