ЗАХТЕВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НЕРЕАЛИЗОВАНИХ СТАМБЕНИХ ЗАЈМОВА ЗАПОСЛЕНИМА

Синдикату се свакодневно обраћају запослени који су остварили право на стамбени зајам пре приватизације НИС а.д, али те зајмове нису реализовали пре доношења Протокола од 04.05.2010. године.

На основу поменутог Протокола, тачке 2.3.4. договорено да ће се окончати питање нереализованих одлука о одобреним стамбеним зајмовима  до фебруара 2011. године.

Из тог разлога, репрезентативни синдикати упутили су допис ХР директору Наташи Стаменковић, са захтевом да што пре донесе одговарајуће Одлуке и да налог надлежним органима да приступе реализацији заједничког Протокола.