ПРИХВАЋЕН НАЦРТ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА НИС А.Д.

Јединствена синдикална организација НИС а.д. Нови Сад је на редовној седници Одбора одржаној у Новом Саду 04.05.2011. године једногласно донела Одлуку да се прихвата текст парафираног нацрта Колективног уговора за НИС а.д. Нови Сад од 13.04.2011. године.

Одбор ЈСО НИС а.д. овластио је председника Горана Такића да 09.05.2011. године, у име Јединствене синдикалне организације НИС а.д.  потпише  Колективни уговор за НИС а.д.