НЕПОШТОВАЊЕ УГОВОРА О ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ ВЕЗАНО ЗА ИЗДАВАЊЕ БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА У ЗАКУП

Јединствена синдикална организација НИС а.д. Нови Сад упутила је допис Генералном директору НИС а.д.

Нафтна индустрија Србија је расписала јавни тендер за издавање одређеног броја бензинских станица у закуп средином 2011. године. Поред издавања бензинских станица  требало је да се пошаљу један или два запослена код другог Послодавца до годину дана, који су радили на објекту који се издаје.

Не улазећи у разлоге овакве одлуке Пословодства НИС-а, проблеми са радно-правним статусом запослених, непоштовања члана 1.4.4. и Прилога 5 Уговора о пословно-техничкој сарадњи издавања бензинских станица у закуп и непоштовања Колективног уговора за НИС а.д. који раде код појединих  Послодаваца су следећи:

 • Зарада се не исплаћује, исплаћује се умањена од номиналног износа, не исплаћује се у роковима прописаним Колективним уговором, за исплаћену зараду се не доставља обрачун;
 • Радно време се не поштује;
 • Трошкови превоза се не исплаћују;
 • Топли оброк, регрес, допунско добровољно пензијско осигурање се не исплаћује;
 • Немогућност коришћења годишњег одмора;
 • Немогућност коришћења здравственог осигурања.

Запослени који су се обратили Синдикату због проблема у примени Колективног уговора раде код следећих Послодаваца:

 1. ЗОЉЕВО ПРОМЕТ- узео две наше бензинске станице у закуп: Бојник и Гаџин Хан. Запосленима на овим објектима је смањена зарада, не исплаћује им се у роковима прописаним Колективним уговором, не исплаћује се топли оброк, регрес, допунско пензионо, превоз, радници не добијају потврду о заради;
 2. НАША ПУМПА- узео у закуп б.с. Дољевац. Нередовна исплата зараде, ван рокова прописаних Колективним уговором- за два месеца добио једну плату;
 3. ТАXИ ПЕТРОЛ- узео у закуп б.с. Баваниште. Није исплатио зараде, превоз, радници нису били пријављени два месеца. Један од радника оперисан од карцинома, поставља се питање трошкова лечења по Колективном уговору;
 4. АРТ ПЕТРОЛ- узео у закуп б.с. Чента. Смањена зарада запосленом, Послодавац тражи од истог да потпише да је примио пуну зараду, прети премештањем на другу б.с. удаљену 50 км и отказом;
 5. ВУК ПЕТРОЛ- узео у закуп б.с Војка. Запослени није добио здравствену књижицу, зарада касни и умањена је, најављене су компликације око коришћења годишњег одмора;
 6. ЂИЛАС ПРОМЕТ- узео у закуп б.с. Бездан. Зарада касни цео месец и умањена је, један радник не добија путне трошкове. Што се тиче неискоришћеног годишњег одмора Послодавац га упућује на НИС;
 7. ИМОН ГРАДЊА- узео у закуп б.с. Бачко Градиште. Не жели нашег радника, не исплаћује му зараду, нема здравствено осигурање;
 8. ХТД ВУЈИЋ- узео у закуп б.с. Дивчибаре. Бензинска станица не ради, запослени не прима зараду;
 9. ММ ПЕТРОЛ– узео у закуп б.с. Глушци. Зарада се не исплаћује редовно (прва зарада исплаћена након два месеца рада), сваки други дан се ради  по 15 сати (од 06-21), не плаћају се прековремени сати, једном раднику се не плаћају путни трошкови.

Поред наведених проблема, постоји одређени број радника које нови Послодавац не жели да преузме.

Такође, повећање зараде од 7% из новембра месеца, за запослене са којима је контактирано, није примењено тако да сматрамо да је НИС дужан да обавести све закупце да зарада треба да се увећа за наведени проценат. Што се тиче исплате новогодишњег поклона у висини 50% просечне зараде у НИС-у, иста мора бити разрешена с обзиром да су запослени радили три квартала у НИС-у.

Напомињемо да и поред великих проблема са запосленима из ове групе издатих бензинских станица, спрема се за слање код другог Послодавца и друга група, што значи да ће се проблеми само увећавати. Сматрамо да док се не реше проблеми са запосленима из прве групе не треба слати код другог Послодавца нове запослене.

На основу свега изнетог, Синдикат сматра да Уговор о пословно-техничкој сарадњи мора бити испоштован у целости и то одмах у свим сегментима или да се исти раскине са закупцима који га не поштују.