logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 17 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ НИС А.Д. УПУТИЛИ ЗАХТЕВ РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ОКО МЕНАЏЕРСКИХ УГОВОРА У НИС А.Д.

Планом Пословања НИС а.д. за 2007. годину, који је усвојен од стране Управног одбора и Скупштине НИС а.д. предвиђена су средства за исплату зарада  менаџера у НИС а.д. у висини од 102 милиона динара за менеџере I, II и III реда из укупне масе за зараде запослених. На наведени План пословања сагласност је дало ресорно Министарство финансија и Влада Републике Србије.

Колективним уговором за НИС а.д. (чланом 45.) дефинисано је да се вредност радног часа  утврђује споразумно истовремено са доношењем Плана развоја а најкасније до децембра месеца. Наведеним Споразумом (који Вам у прилогу достављамо) није утврђена маса за зараде за менаџере, односно чланом 46. Колективног уговора за НИС а.д. утврђена је процедура увећања основне зараде запосленог а на бази критерјума, односно норматива и стандарда који се утврђују на бази Колективног уговора за НИС а.д.

На основу члана 43. Колективног уговора за НИС а.д. утврђени су максимални коефицијенти за све врсте послова док се коефицијенти за сва радна места утврђују чланом 44. Колективног уговора.

У наведеном Плану пословања нису дефинисани критеријуми за оцену резултата менаџера, односно нејасно је ко контролише зараде менаџера, с обзиром да је НИС акцонарско друштво са једним акционаром, Владом Републике Србије.

Наше питање је да ли се зараде одређених категорија запослених могу уређивати ван Општег акта, Колективног уговора, и ко контролише њихове зараде, оснивач или сами себе.

Питање је и да ли се из масе за зараде запослених могу исплаћивати овако  дефинисане накнаде и да ли се код преговора о утвђивању вредности радног часа са синдикатом уговара и овај вид зараде или  оснивач даје сагласност, али ван масе за зараде запослених. Успут,  њихове зараде су Пословна тајна.

Предлог је репрезентативних синдиката у НИС а.д. да се приспита законитост ове Одлуке и да се њихова зарада уговара ван масе за остале запослене. Такође, предлажемо и да се јасно дефинишу критеријуми, оцена успешности и резултати рада за сваки месец, као и да се смањи број менеџерских Уговора у НИС а.д. и уведе систем награђивања по Колективном уговору, односно нормативи и стандарди који би важили за све запослене а не само за одређене категорије запослених.