ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРУ НОСИОЦА ФУНКЦИЈА И ЧЛАНОВА ОРГАНА ЈСО НИС А.Д. НОВИ САД

На основу члана 208. Закона о раду Републике Србије, обавештавамо Вас да су у Јединственој синдикалној организацији НИС а.д. на изборима који су одржани 03.11.2014. године, изабрани следећи носиоци функција и чланови органа...

  • За председника Јединствене синдикалне организације НИС а.д. изабран је
    • Горан Такић.
  • За потпредседнике ЈСО НИС а.д. изабрани су:
    • Жунић Вељко и
    • Љиљана Танасковић-Јовић
  • За Секретара ЈСО НИС а.д. изабран је
    • Радо Митровић
  • За чланове Одбора ЈСО НИС а.д. изабрани су:
    • Божо Достић,
    • Марко Билкан,
    • Бојан Јагодић,
    • Мирјана Попов,
    • Бранислав Павловић,
    • Милета Рашић,
    • Радован Зељковић,
    • Марија Галетић,
    • Милан Васић,
    • Зоран Ловренски,
    • Божур Рајовић,
    • Миливоје Војиновић,
    • Жељко Буква,
    • Илија Дрљић.
  • За чланове Надзорног одбора ЈСО НИС а.д. изабрани су:
    • Душан Косановић,
    • Љиљана Грбовић,
    • Вања Милићевић,
    • Виолета Антонић,
    • Горан Бандић.