САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ УДРУЖЕЊА БУДУЋИХ АКЦИОНАРА НИС-А
Нови Сад 9.11.2007. године

ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА МИНИСТРА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА МЛАЂАНА ДИНКИЋА СА ПРАВИМА НА БЕСПЛАТНЕ АКЦИЈЕ ГРАЂАНА И ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Најновији предлог начина остваривања права на бесплатне акције око четири милиона пунолетних грађана Србије и запослених, бивших запослених и пензионера јавних предузећа, јавно саопштен од стране министра економије и регионалног развоја Млађана Динкића, изврстан је пример поигравања са здравим разумом грађана ове земље. Предлог не само да је оцењен као неприхватљив од стране Удружења будућих акционара НИС-а, већ даје основу да се, поређењем са постојећим решењем верификованим од стране Владе, (на предлог Приватизационог саветника Мерил Линч и Рајфајзен инвестмент),  укаже на његове погубне последице по све носиоце права на бесплатне акције.

По важећем (усвојеном) концепту, у процесу приватизације ће се по 15% од процењене вредности капитала НИС-а усмерити за остваривање права грађана и 15% запосленим, бившим запосленим и пензионерима НИС-а.

По предлогу министра Динкића укида се 15% за запослене, бивше запослене и пензионере НИС-а, и тиме директно за половину умањује маса средстава намењена тој сврси.

Поврх тога, сви носиоци права по основу рада у НИС-у се прикључују осталим грађанима који се алиментирају из акција које треба да припадају само грађанима, и тако повећава њихов број за неколико десетина хиљада.

Како је замишљено да се исти модел примењује и на друга јавна преузећа, умањење извора за алиментирање носилаца права на бесплатне акције постаје драстично, уз знатно повећање броја корисника.

Несумњиво је то разлог што Предлог министра није пропраћен предочавањем комплетних материјалних биланса расположивих (процењених) вредности наспрам броја корисника јер би се, у том случају, учинила јавном гола симболика износа која би индивидуално припала носиоцима права на бесплатне акције. Посебно је питање са чиме у ствари располаже Акцијски фонд и у којој мери је он материјална база остварења овог Концепта.

Великодушна могућност да запослени под преференцијалним условима могу стицати додатне акције цинична је понуда да плате из својих џепова оно што им је дато важећим Законом а било би им одузето моделом министра Динкића.

Обзиром на чињеницу да је безмало целокупни капитал НИС-а који је намењен приватизацији стечен у периоду управљања компанијом од стране запослених, да је до стагнације и заостајања компаније – та преломна тачка је јасно обележена у материјалним, и вредносним билансима НИС-а - дошло тек након подржављења и преузимања управљачких ингеренција од стране разних републичких влада (од 1991.г до данас), запослени, бивши запослени и пензионери НИС-а сматрају да је важеће решење (15% + 15%) доњи праг прихватљивости, испод којег се неможе ићи.

Удружење будућих акционара НИС-а је свесно чињенице, да је предлог министра Динкића на штету грађана и запослених, да на први поглед звучи примамљиво грађанима лишеним наде да ће остварити и минимални удео у приватизацији, али је оно суштински штетно за грађане и запослене у јавним предузећима односно, доследно је у функцији предизборног маркетинга и интереса странака на власти.

Што се тиче запослених, бивших запослених и пензионера НИС-а, они предлогом министра Динкића, а изван елементарне логике, стичу третман запослених другог реда у односу на све раднике бивших друштвених фирми у земљи, безмало се у потпуности лишавају права на део капитала који су створили својим радом, губе мотивацију за рад и интерес за претварање НИС-а у профитно високо успешну компанију.
Збиља, ту је умесан упит: коме је то у интересу?

У име 15000 чланова Удружења будућих акционара НИС-а,

Председник Управног  одбора
Слободан Грдинић

Председник Скупштине
др Ђорђе Петровић

Председник Удружења
Зоран Јовановић