logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 20 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

СВИМ УДРУЖЕЊИМА АКЦИОНАРА, СВИМ МАЛИМ АКЦИОНАРИМА - ПОЗИВ ЗА ЗАЈЕДНИЧКУ АКЦИЈУ

Предложеним Законом о праву на бесплатне акције које грађани остварују у поступку приватизације одузимају се права и запосленима и свим грађанима Србије.

Запосленима се одузима право које им је дато важећим законима и oдлукама Владе.

Грађанима се поклања оно што већ имају по закону, а закидају њихова права.

И оно што се одузима и оно што је тобожњи поклон, запослени и сви грађани већ имају вољом Народне Скупштине и Владе Републике Србије.

Законом о приватизацији (члановима 11. и 42-51), Законом о јавним предузећима и обаљању делатности од општег интереса (члан 9а) и Уредбом о проценту капитала који се приватизује у привредним друштвима са већинским државним капиталом која енергетску делатност обављају као претежну, Народна скупштина и Влада Србије одредили су да запослени имају право на стицање акција у својим предузећима без накнаде, до 15%  укупног капитала.

Предлогом Министра Млађана Динкић и његовог министарства то се запосленима одузима.

У чију корист?

Сигурно не у корист свих осталих грађана. Они то исто право већ имају. Законом о приватизацији (члановима 8, 11, 52-54),  Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (члан 9а) и Уредбом о проценту капитала који се приватизује у привредним друштвима са већинским државним капиталом, Народна скупштина и Влада Србије већ су дали грађанима право на стицање акција без накнаде у привредним друштвима од најмање 15% укупног капитала.

Шта онда поклања народу Министар Млађан Динкић?

Не поклања им ништа већ одузима и закида и запосленима и свим осталим грађанима Србије.
Одузима се запосленима, пензионерима и свима онима који раде или су радили у великим јавним предузећима.

Јер према члану 2. предлога„... лица .... губе право на пренос капитала без накнаде запосленима у складу са Законом о приватизацији“. То је 15 000 грађана само у НИС-у, а одузима им се законско право на стицање акција без накнаде до 15% укупног капитала.

Нови предлог од 26.11.2007. године (у члану 23.) је нови покушај да нам се одузму права која већ имамо. Сада се нуди 2.5% уместо до 15% акција, или да се узме готовина али да сви заједно у НИС-у не смемо прећи сто милиона еура. Немојте да наседнемо томе. Новим предлогом нам се узимају и акције и новац. Добићемо знатно мање, а узимају нам се и одговарајућа права на располагање акцијама које има сваки акционар. Хоћемо наша права које имамо по важећим законима и Уредби владе Републике Србије: Да сви добијемо акције према нашем радном стажу и то до 15% - и да са акцијама слободно располажемо по нашој вољи како нам важећи закони дају право.

Одузима се и закида свим грађанима Србије, кршећи и Устав и законе ове државе.

Шта се од свих грађана Србије одузима и закида предлогом новог закона?

1.    Одузимају се уставна и законска права зато што нису напунили 18 година на неки одређени дан. Предлогом Закона се искључују из права на бесплатне акције или новчану накнаду више генерација грађана који неће постати пунолетни до 31.12.2007.године. Предлог Закона крши уставну забрану дискриминације и право на правну личност (члан 21 и члан 37. Устава Републике Србије), као и члан 54. Закона о приватизацији који даје право на акције свим грађанима који су навршили 18 година живота закључно са даном доношења одлуке о преносу акција.

Тако се одузима грађанима због датума кад су рођени.

2.    Одузимају се уставна и законска права држављанима Републике Србије зато што су постали држављани после неког датума у прошлости. Предлог Закона уводи дискриминацију одредбом да се из права искључују грађани који нису постали држављани до 30.06.2007.године. Тиме се крши уставна забрана дискриминације из члана 21.Устава Републике Србије.

Тако се кршењем Устава грађанима одузимају и закидају њихова права које произилазе из држављанства у Републици Србији.

3.    Законом  о приватизацији предвиђено је да се акције које преостану после преноса запосленим евидентирају у Приватизационом регистру и поделе грађанима. Предлогом новог Закона грађани ће остати без тог права и тог дела капитала, јер ће се укидањем права запослених укинути и њихово учешће у преосталим акцијама.

Тако се предлогом новог Закона крше важеће одредбе члана 8, 11 и 49. Закона о приватизацији, а  грађанима одузима део акција које би требало да добију по њему.

4.    Одузимајући свим запосленима њихових 15% учешћа, предлог новог Закона упућује запослене да своје право остваре на делу који сада припада грађанима. Предлогом се крше чланови 8, 11, 42-54 Закона о приватизацији, члан 9а Закона о јавним предузећима и Уредба о проценту капитала који се приватизује у привредним друштвима са већинским државнима капиталом. Сви запослени у јавним предузећима пребацују се на терет 15% дела осталих грађана Србије.


Тако се отимајући већ стечена права запосленима, а закида и узима од свих грађана Србије.

5.    Грађанима се неће дати акције. То право које сада имају по Закону о приватизацији, предлогом новог Закона им се одузима. Грађанима никад неће бити подељене акције из Приватизационог регистра, како то изричито налаже члан 53 Закона о приватизацији. Према предлогу Закона Министра Млађана Динкића, они никада неће моћи да користе акције као прави власници, јер им неће бити пренете. Други ће их продавати и делити им новац. Нити могу сами да одлуче шта ће са акцијама, нити ће моћи да остваре сва права која им акције дају.

Сви запослени и Удружења малих акционара у Нафтној индустрији Србије су својим потписима и подршком учествовали у прошлости у борби за право на акције са свим грађанима Србије. Нећемо се ни овог пута раздвајати.

Предлог Закона не обезбеђује, како предлагач тврди, остваривање права на пренос капитала без накнаде грађанима Србије по Закону о приватизацији. Он им свима одузима њихова права стечена тим Законом. То је прави циљ предлога Закона – да нам се узме свима!

Коме ће отићи наших 15%?

Коме ће отићи оно што се одузима и закида грађанима Србије?

Ми се морамо обратити Влади Републике Србије са захтевом да спречи остваривање једног таквог пројекта на штету свих грађана Србије.

Тражимо да се поштују Устав и закони.

Тражимо да се не дира у наша права установљена њима.

Тај пројекат је противуставан и противзаконит, а предлагач их својим поступцима крши необазирући се на то.

Устав и закон нам дају право на удруживање,  на петицију и право на одговор, као и право на грађански протест. Морамо заједнички са грађанима учинити све што је у нашој моћи да одбранимо наше право.

Позивамо Вас да се заједно супротставимо предлогу закона Министра Млађана Динкића,  и оном што нам се њиме спрема.

Позивамо вас да се удружени супроставимо свему томе!

С поштовањем,

УДРУЖЕЊЕ БУДУЋИХ АКЦИОНАРА
НИС НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јовановић, c.p.

УДРУЖЕЊЕ МАЊИНСКИХ
АКЦИОНАРА НИС А.Д.
ПРЕДСЕДНИК
Ковачевић Миле, c.p.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
УДРУЖЕЊА БУДУЋИХ АКЦИОНАРА НИС-а
др Ђорђе Петровић, c.p.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
МАЊИНСКИХ АКЦИОНАРА НИС А.Д.
Богољуб Грковић, c.p.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
УДРУЖЕЊА БУДУЋИХ АКЦИОНАРА НИС-а
Слободан Грдинић, c.p.

УДРУЖЕЊЕ МАЛИХ АКЦИОНАРА
НИС ЈУГОПЕТРОЛ
ПРЕДСЕДНИК
Ђорђевић Мића, c.p.

УДРУЖЕЊЕ МАЛИХ АКЦИОНАРА НИС НАП
ПРЕДСЕДНИК
Младен Марковић, c.p.