logo

Обавештења

Поштовани акционари,

На седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, која је одржана 30. јуна 2014. године, усвојена је Одлука о расподели добити за 2013. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад. Одређено је да дивиденда акционарима НИС-а буде исплаћена у новцу, у укупном бруто износу од 13.080.705.000 динара. Бруто износ дивиденде за 2013. годину износи 80,22 динара по акцији.

Опширније: Исплата дивиденде за 2013. годину

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПОЧЕТАК ПРЕГОВОРА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ НОВОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА НИС А.Д.

Jeдинствена синдикална организација НИС а.д. Нови Сад, упутила је генералном директору НИС а.д. Кирилу Кравченко следећу Иницијативу за почетак преговора за закључивање Колективног уговора...

Опширније: Колективни уговор...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРУ НОСИОЦА ФУНКЦИЈА И ЧЛАНОВА ОРГАНА ЈСО НИС А.Д. НОВИ САД

На основу члана 208. Закона о раду Републике Србије, обавештавамо Вас да су у Јединственој синдикалној организацији НИС а.д. на изборима који су одржани 03.11.2014. године, изабрани следећи носиоци функција и чланови органа...

Опширније: Избори у ЈСО НИС а.д.

ЗАКЉУЧАК СА СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА ССС

На другој ванредној седници Председништва Самосталног синдиката радника енергетике и петрохемије Србије, одржаној 28.10.2014. године у Београду, донет је следећи закључак...

Опширније: Закључак са седнице...

ЗАКАЗАНИ ИЗБОРИ У ЈСО НИС А.Д.

У ЈСО НИС а.д. Нови Сад за дан 05.11.2014.године, заказани су избори за Председника, заменике Председника и чланове Одбора и Надзорног одбора Јединствене синдикалне организације НИС а.д.