ФОРМИРАНО УДРУЖЕЊЕ БУДУЋИХ АКЦИОНАРА НИС – НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ

Решењем Министарства за државну управу и локалну самоуправу од 3. априла 2007. године и званично је формирано УДРУЖЕЊЕ БУДУЋИХ АКЦИОНАРА НИС – НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ.

Комплетну документацију, као овлашћено лице за вршење послова уписа у Регистар, 23. марта поднео је Зоран Јовановић, овлашћени представник Јединствене синдикалне организације НИС а.д.

Уз захтев, достављена је и пријава о оснивању Удружења, Статут и Одлука о давању овлашћења за заступање Удружења. Седиште Удружења биће у Новом Саду, Улица Народног фронта број 12.

Да подсетимо, основни циљ формирања овог Удружења је материјализовање права на бесплатне акције, садашњих и бивших радника НИС-а. Ово Удружење окупља све раднике и пензионере некада јединственог јавног предузећа Нафтна индустрија Србије.

Основни циљ формирања овог Удружења је остваривање највише тржишне вредности акција, заједничко управљање акцијама из једног центра и, уколико буде било потребно,  ангажовање експерата за ову област.

Један од првих послова новоформираног Удружења је ширење мреже сарадника по свим већим градовима, који ће прикупљати сву потребну документацију неопходну за остваривање права на бесплатне акције.