АКЦИОНАРИМА КОЈИ СУ СТЕКЛИ АКЦИЈЕ КОМПАНИЈЕ КАО  ЗАПОСЛЕНИ И БИВШИ ЗАПОСЛЕНИ У НИС-У

У складу са Законом о праву на бесплатне акције и Уредбом о поступку евиденције запослених и бивших запослених који имају право на пренос акција без накнаде, Агенција за приватизацију Републике Србије је донела дана 21.12.2009. године Решење којим се преноси укупно 7.076.821 акција  НИС-а са власничког рачуна Републике Србије на запослене и бивше запослене који су уписани у евиденцију запослених и бивших запослених. Дана 06.01.2010. године, запослени и бивши запослени НИС-а који су уписани  у евиденцију запослених и бивших запослених у поступку који је спороводила Агенција за приватизацију, постали су акционари  НИС-а. Информација о број акција које сте стекли биће доступна од дана 20.01.2010. године на сајту и на интерном (интранет) сајту Компаније.

Како бисте добили Потврду о власништву над акцијама, а то је Извод са власничког рачуна хартија од вредности, потребно је да уколико немате отворен власнички рачун то учините одласком код Брокерско – дилерског друштва или Овлашћене банке (Банка која има овлашћење Комисије за хартије од вредности за обављање брокерско-дилерских послова), са којом закључујете Уговор.

Слободни сте у избору Брокерско дилерског друштва или овлашћене банке. Брокерска друштва или овлашћене банке ће наплатити накнаду за услуге које Вам пружају по свом интерном тарифнику. За отварање власничког рачуна потребно је лично присуство и Ваша лична карта. Да бисте отворили власнички рачун потребно је да имате информацију о тачном броју акција чији сте власници. Након што отворите власнички рачун, добићете Извод са власничког рачуна у коме ће се налазити информација о броју акција чији сте власник.

Следећи кораци које је неопходно да предузмете су:
 1. да припремите Вашу личну карту и информацију о тачном броју акција које су у Вашем власништву;
 2. да са Вашом личном картом и информацијом о броју акција које су у Вашем власништву, отворите власнички рачун код неког од Брокерско-дилерских друштава или овлашћених банака чији списак Вам дајемо у прилогу (списак брокерских посредника);
 3. да добијете од стране брокерско-дилерског друштва или овлашћене банке коју сте изабрали Извод са Вашег власничког рачуна који ће бити Ваша исправа којом доказујете власништво над одређеним бројем акција НИС-а.
НИС-ов корпоративни агент је Војвођанска банка а.д. Нови Сад. Војвођанска банка а.д. Нови Сад је понудила да послове отварања власничких рачуна и издавања потврде о власништву над акцијама НИС-а, за све акционаре који су стекли акције као запослени или бивши запослени, обави без накнаде односно бесплатно, и када је у питању Војвођанска банка а.д. није Вам потребна информација о броју акција које су у Вашем власништву. Корпоративни агент Војвођанска банка а.д. ће своје услуге понудити акционарима запосленима и бившим запосленима  у 34 експозитуре (списак у прилогу).

ПРИЛОГ 1
Списак брокерских посредника (преузет са сајта Београдске берзе а.д. Београд) који ће пружати услуге акционарима
 1. AB Invest a.d. , Beograd
 2. ABC broker a.d., Beograd
 3. Ac - broker a.d. , Beograd
 4. Agrobanka a.d. , Beograd
 5. Alco broker a.d. , Beograd
 6. Alfa broker a.d. , Beograd
 7. Alpha bank Srbija a.d. , Beograd
 8. AS financial center a.d. , Beograd
 9. Athena Capital a.d. , Beograd
 10. Banca Intesa a.d. , Beograd
 11. Banka Poštanska štedionica a.d. , Beograd
 12. Belgrade Independent broker a.d. , Beograd
 13. Beo monet a.d. , Beograd
 14. Bonitet grupa a.d. , Beograd
 15. Broker Niš a.d. , Niš
 16. Broker Point a.d. , Beograd
 17. Capital broker a.d., Niš
 18. Citadel securities a.d. , Beograd
 19. Confidence a.d. , Beograd
 20. Convest a.d. , Novi Sad
 21. Credy banka a.d. , Kragujevac
 22. Čačanska banka a.d. , Čačak
 23. Delta broker a.d. , Beograd
 24. Dil broker a.d. , Beograd
 25. Dunav Stockbroker a.d. , Beograd
 26. East west invest a.d. , Beograd
 27. EFG Securities a.d., Beograd
 28. Emissio broker a.d. , Beograd
 29. Energo broker a.d. , Beograd
 30. Euro fineks broker a.d. , Beograd
 31. Eurobank EFG a.d., Beograd
 32. Fidelity broker a.d. , Novi Sad
 33. Fima International a.d. , Beograd
 34. Fimaks broker a.d. , Beograd
 35. First Global Brokers a.d. , Beograd
 36. Galenika broker a.d. , Beograd
 37. Hypo Alpe-Adria-Securities a.d. , Beograd
 38. I2R broker a.d. , Novi Sad
 39. Ilirika investments a.d. , Beograd
 40. Imtel trade a.d. , Beograd
 41. InterCapital Securities a.d. , Beograd
 42. Intercity broker a.d. , Beograd
 43. Invest broker a.d. , Beograd
 44. Jorgić broker a.d. , Beograd
 45. Jubmes banka a.d., Beograd
 46. KBC Securities a.d. , Beograd
 47. Kbk broker a.d., Beograd
 48. Komercijalna banka a.d. , Beograd
 49. M&V Investments a.d. , Novi Sad
 50. Makler invest a.d. , Beograd
 51. Marfin bank a.d., Beograd
 52. Max-Dill a.d. , Beograd
 53. Mediolanum invest a.d. , Beograd
 54. Meridian Invest a.d. , Beograd
 55. Metals banka a.d. , Novi Sad
 56. Momentum Securities a.d. , Novi Sad
 57. Olimpia Invest a.d. , Beograd
 58. Privredna banka a.d. , Beograd
 59. Privredna banka Pančevo a.d. , Pančevo
 60. Probroker a.d., Beograd
 61. Raiffeisenbank a.d. , Beograd
 62. Sab Monet a.d. , Beograd
 63. Sbd broker a.d. , Subotica
 64. Sinteza Invest Group a.d., Beograd
 65. Societe Generale Banka Srbija a.d., Beograd
 66. Synergy Capital a.d. , Beograd
 67. Šumadija broker a.d. , Kragujevac
 68. Tandem financial a.d. , Novi Sad
 69. TDK broker a.d. , Čačak
 70. Tema broker a.d. , Beograd
 71. Tezoro broker a.d. , Beograd
 72. Tradeville a.d., Beograd
 73. Tržište novca a.d. , Beograd
 74. UniCredit Bank Srbija a.d. , Beograd
 75. Vojvođanska banka a.d. , Novi Sad
 76. Volksbank a.d., Beograd
 77. Western Balkan broker a.d. , Beograd
Уколико желите да сазнате више о адресама и контактима у вези берзанских посредника све податке можете наћи на сајту www.belex.rs.

ПРИЛОГ 2
Списак филијала корпоративног агента НИС-а, Војвођанске банке а.д. које ће пружати услуге акционарима (информација добијена од стране  Војвођанске банке)

МЕСТО и АДРЕСА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

РАДНО ВРЕМЕ

АДА

Ева Ковч

024/851-542

08-16

Лењинова 6.

Зита Хеинрицх Корпонаи

024/851-542

08-16

 

Марта Тот Гере

024/851-542

08-16

АПАТИН

Дијана Зрнић

025/773-066

08-16

Српских владара 7

Зора Миљевић

 

08-16

 

Славица Поповић

 

08-16

БАЧКА ПАЛАНКА

Жарко Тица

021-754-123

08-16

Краља Петра И 7

Ранка Ђекић

021-754-116

09-16

 

Биљана Марјановић

021-754-116

08-16

БАЧКА ТОПОЛА

Агнеш Салма

024/715-415

08-16

М.Тита 48б

Слободан Алтман

 

08-16

 

Весна Аврамовић

024/715-534

08-16

БЕЧЕЈ

Александра Шелемба

021/69-13-040

08-16

Новосадска 1а

Јасмина Здравковић

021/69-13-040

08-16

 

Шандор Хорти

021/69-13-040

08-16

БЕОГРАД

Јасминка Бингулац

011/ 32 41 021

08-16

Краљице Марије 7

Рада Башић

011/33 49 338

08-16

 

Славица Крстонић

011/32 41 021 

08-16

 

Јелена Стевановић

011/32 41 021 

08-16

БЕОГРАД

Јованка Снешков

3243-636

08-16

Николе Пашића 5

Златка Тодоровић

3243-636

08-16

 

Љубиша Јанковић

3243-636

08-16

БЕОГРАД

Милан Цвејић

011/324-00-83

08-16

Ресавска 32

Душица Кордић

011/32-42-450

08-16

 

Мара Стевовић

011/32-44-06

08-16

НОВИ БЕОГРАД

Драгољуб Кирић

011 2228 472;

08-16

Бул.Михајла Пупина 111

Гордана Симић

011 2228 437

08-16

 

Слађана Илић

011 2228 453

08-16

БЕОГРАД-ЗЕМУН

Силвија Степановић

011 3075-230

08-16

Главна 23

Душанка Милошевић

011 3075-229

08-16

 

Весна Петраковић

011 3075-229

08-16

ЦРВЕНКА

Мира Калезић

025/731-199

08-16

Моше Пијаде 57

Драгана Смрекар

025/731-199

08-16

 

Светлана Плавшић

025/731-199

08-16

ЧАЧАК

Добривоје Дјоковић

032/342-493

08-16

Богићевићева 2

Мирјана Глишовић

032/342-489

08-16

 

Милена Поповић

032/342-488

08-16

ИНЂИЈА

Мирјана Станковић

022/561-366

08-16

Војводе Степе 16

Биљана Шојић

022/561-366

08-16

 

Љиљана Билобрк

022/561-662

08-16

 

Јасмина Вучковић

022/561-662

08-16

ЈАГОДИНА

Ненад Несторовић

035/243-841

08-16

Књегиње Милице 80

Зоран Славковиц

035/ 243-840

08-16

 

Милица Милојициц

035/ 243-841

08-16

КИКИНДА

Душан Бајић

0230/22-030

08-16

Трг  српских добровољ.

14-16

Јадранка Малешевић

0230/22-030

08-16

 

Биљана Бошков

0230/22-030

08-16

КРАГУЈЕВАЦ

Сања Савић

034/301-721;

08-16

 

Андјелка Шутић

034/302-841

08-16

Краља Петра И 46

Срећко Марковић

034/302-840;

08-16

 

Дејан Миловановић

034/300-830

08-16

КРАЉЕВО

Драгана Грацанац

036/302-155

08-16

Трг српских ратника 30

Славица Тењовић

036/302-180

08-16

 

Љиљана Тодоровић

036/302-169

08-16

КРУШЕВАЦ

Небојша Савић

037 418 260

08-16

Трг Костурнице

Иван Аксентијевић

037 453 161

08-16

 

Ивана Михајловић

037 446 363

08-16

 

Предраг Дервишевић

037 446 161

08-16

КУЛА

Весна Томајек

025/725-844

08-16

Маршала Тита 244-246

Радмила Љешевић

025/725-842

08-16

 

Љубинка Жежељ

025/725-842

08-16

НИШ

Марија Стошић

018 241-840

08-16

Трг 14.октобра 6

Маја Стаменковић

018/ 241840

08-16

 

Петровић Татјана

018/ 521-747

08-16

НОВИ САД

Смиља Корчок

021/4895-242

08-16

Железничка 3

Весна Шербан

021/4895-242

08-16

 

Олга Кукић

021/4895-242

08-16

 

Тијана Ширијовски

021/4895-242

08-16

НОВИ САД

Радојка Швоња

021/421-081

09-16

Трг Слободе 7

Ана Живанов

021/421-081

09-16

 

Душанка Лалић

021/421-081

09-16

НОВИ САД - НИС

Љиљана Хурлов

021-466-378

09-16

Народног фронта 12

Јелена Кокот

021-466-378

09-16

 

Небојша Бијелић

021-468-247

09-16

ПАНЧЕВО

Мирјана Керекеш

013/351-167

08-16

Трг Краља Петра И 11

Саша Живковић

013/345-806

08-16

 

Нинослава Цекић

013/351-167

08-16

 

Сладјана Тадић

013/351-167

08-16

РУМА

Љиљана Божић

022/433-686

08-16

Железничка 5-7

Вера Благојевић

022/433-686

08-16

 

Нада Малбашић

022/433-686

08-16

 

Ана Јурић

022/433-686

08-16

СОМБОР

Зорица Ивошевић

025/420-398

08-16

Трг С.Маринковић 1-3

Весна Марјановић

025/23-677

08-16

 

Драган Баљак

025/28-345

08-16

СРЕМ.МИТРОВИЦА

Драгана Симић

022-600-315

08-16

Трг Војвођанских бригада бб

Јасмина Крсмановић

022-600-320

08-16

 

Ирена Хорват

022-600-314

08-16

СУБОТИЦА

Јасна Тодосијевић

024/520-510

08-16

Трг Слободе 1

Татјана Вучковић

024/520-510

08-16

 

Ержебет Радошевић

024/520-510

08-16

СУБОТИЦА

Гордана Радусин

024/524 061

08-16

Трг Лазара Нешића 3

Бошко Жујко

024/555 100

08-16

 

Александар Копиловић

024/555 100

08-16

СЕНТА

Јулиана Тот Танач

024-815-123

08-16

Главни трг 7-9

Агнеш Рац Сабо

024-815-123

08-16

 

Илона Ћопковић

024-815-123

08-16

ШИД

Ђорђе Лазић

022 716-361

08-16

Светог Саве 8

Марија Павловић Вулић

022 711-985

08-16

 

Зденка Ђомлија

022 711-985

08-16

УЖИЦЕ

Милена Вермезовић

031/590-298

08-16

Трг Св.Саве 7

Марија Терзић

031/590-226

 

 

Славица Вучићевић

031/590-272

 

 

Селма Димитријевић

031/590-228

08-16

 

Нада Раковић

031/590-226

08-16

ВАЉЕВО

Милијана Андриц

014/221-884

08-16

Проте Матеје 1

Драгица Андриц

014/221-884

08-16

 

Зорица Лучић

014/221-884

08-16

ВРАЊЕ

Мр Негица Јовић

017/414-512;

08-16

Трг Републике 4

Снежана Анђелковић

017/414-512;

08-16

 

Драгољуб Манасијевић

017/414-511

08-16

 

Сунчица Павловић

017/414-511

08-16

ВРБАС

Светлана Перишић

021/705-935

08-16

М.Тита 105

Радмила Дакић

021/705-935

08-16

 

Загорка Радоњић

021/705-935

08-16

ВРШАЦ

Верица Лаушев

013/834-330

08-16

Доситејева 2

Татјана Сантрач

013/834-980

08-16

 

Гордана Јокић

013/834-330

08-16

ЗРЕЊАНИН

Бранка Работа

023/534-022

08-16

Трг Републике бб

Снежана Гојков

023/262-744

08-16

 

Славица Антоновић

023/530-684

08-16