logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 23 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

AГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ УПУТИЛА ЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ  ЗАПОСЛЕНИХ И БИВШИХ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ АКЦИЈЕ

Јавни позив за пријављивање запослених и бивших запослених који имају право на бесплатне акције у НИС-у објављен је данас у Службеном гласнику, у дневним листовима који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и интернет страници Агенције за приватизацију.

Пријављивање за запослене, бивше запослене и пензионере у НИС-у ће трајати од 28. јануара до 30. марта 2008. године. Пријава за упис у евиденцију подноси се Агенцији за приватизацију преко филијале Националне службе за запошљавање. Пријављивање се обавља непосредно (лично) тако што се потписује пријава за упис у евиденцију у два примерка на обрасцу који има серијски број и који попуњава овлашћено лице Националне службе за запошљавање. Документа која ће запослени и бивши запослени  подносити филијали Националне службе за запошљавање су:

1. УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ КОЈЕ НИЈЕ СТАРИЈЕ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ;
2. ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ;
3. ЛИЧНА КАРТУ НА УВИД;
4. ОВЕРЕНА ФОТОКОПИЈА РАДНЕ КЊИЖИЦЕ, И
5. ПОТВРДА О ОСТВАРЕНИМ ГОДИНАМА СТАЖА У ПРЕДУЗЕЋУ.

На инсистирање Синдиката, потврда о пребивалишту није потребна. Фотокопија радне књижице оверава се у кадровској служби предузећа а не у суду или општини, док пензионери оверавају фотокопије радне књижице у Републичком фонду ПИО. Потврду о оствареним годинама стажа такође издаје кадровска служба НИС-а, односно огранака и делова огранака.
У свим филијалама Националне службе за запошљавање запослени и бивши запослени могу се пријавити од 14 до 19 часова.
Непокретна и болесна лица пријављују се на бесплатни број Националне службе за запошљавање 0800 100 400, након чега ће их посетити комисија која ће извршити пријаву за бесплатне акције.
Додатне информације о начину евиденције за остваривање права на бесплатне акције могу се добити позивом на бесплатни број 0800 100 400, а такође се налазе и на сајту.