logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 22 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И БИВШИХ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ АКЦИЈЕ У СВОЈИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

1. Право на бесплатне акције имају запослени и бивши запослени у следећим предузећима:
- НИС а.д. Нови Сад

Право на бесплатне акције НИС-а  имају и запослени и бивши запослени у: ЈП Транснафта Панчево и ЈП Србијагас Нови Сад.

- Телеком Србија а.д. Београд

Право на бесплатне акције Телекома  имају и запослени и бивши запослени у ЈП ПТТ саобраћај Србија Београд

- ЈП Електропривреда Србије Београд

Право на бесплатне акције ЕПС-а  имају и запослени и бивши запослени у: ЈП Електромрежа Србије Београд, ЈП ПЕУ Ресавица, ЈП Копови Косова, ЈП Термоелектране Косово, ЈП Електрокосмет

- ЈП ЈАТ Airwaуs Нови Београд,
- ЈП Аеродром Никола Тесла Београд
- Галеника а.д. Београд

2. Право на бесплатне акције остварују запослени и бивши запослени који испуњавају следеће услове:

- да су пунолетни на дан 31.12.2007.године
- да су уписани у бирачки списак
- да су на дан 03.01.2008.године држављани Републике Србије
- да су на дан 30.06.2007.године имали пребивалиште на територији Републике Србије, односно статус привремено расељеног лица са Косова и Метохије

3. Приликом пријављивања подноси се следећа документација:


- лична карта на увид
- фотокопија личне карте
- уверење о држављанству које није старије од 6 месеци
- оверена фотокопија радне књижице
- потврда о оствареним годинама стажа у предузећу

Грађани са статусом интерно расељених лица са Косова и Метохије поред личне карте подносе на увид и легитимацију расељеног лица или зелени картон. Фотокопија радне књижице оверава се у предузећу. Пензионери оверавају фотокопије радне књижице у Републичком фонду ПИО.

Потврду о оствареним годинама стажа издаје свако од предузећа за чије се акције запослени и бивши запослени пријављују на обрасцу који прописује Национална служба за запошљавање.
Пензионерима ову подтврду издаје Републички фонд ПИО.

4. Пријављивање запослених и бивших запослених вршиће се у филијалама Националне службе за запошљавање на адресама:


У Београду:

- Филијала Београд, Гундулићев венац  23-25, од 14 до 19 часова
- Звездара, Војводе Шупљикца 31а, од 14 до 19 часова
- Палата Србије (СИВ 1), Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило), од 09 до 15 часова

У осталим местима:

- Филијала Крагујевац, Светозара Марковића 37
- Филијала Јагодина, Љубише Урошевића 16
- Филијала Ниш, Ратка Вукичевића 3
- Филијала Пирот, Кнеза Милоша 59
- Филијала Прокупље, Цара Лазара 49
- Филијала Бор, 7.Јула 29
- филијала Зајечар, Николе Пашића 77
- Филијала Ваљево, Владике Николаја 1
- Филијала Врање, Тодора Шпанца 1
- Филијала Краљево, Цара Душана 78
- Филијала Крушевац, Балканска 33
- Филијала Лесковац, 11.Октобра 25
- Филијала Пожаревац, Шумадијска 31
- Филијала Смедерево, Др.Миладина Милића 2
- Филијала Ужице, Железничка 22
- Филијала Чачак,  Жупана Страцимира 35
- Филијала Шабац, Масарикова 31
- филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
- Филијала Зрењанин, Сарајлијина 4
- Филијала Кикинда, Доситејева 24
- Филијала Панчево, Војводе Радомира Путника 20
- Филијала Сомбор, Апатински пут 1
- Филијала Сремска Митровица, Трг Св.Димитрија 31
- Филијала Суботица, Трг Слободе 3
- Филијала Косовска Митровица, Џона Кенедија бб

У свим филијалама Националне службе за запошљавање запослени и бивши запослени могу се пријатити од 14 до 19 часова

Запослени и бивши запослени који имају боравиште у иностранству пријаву подносе дипломатско-конзуларним представнишвима Републике Србије.

Запослени и бивши запослени морају да се пријаве лично.

Непокретна лица пријављују се на бесплатан број ИНФО центра Националне службе за запошљавање 0800 100 400, након чега ће их посетити Комисија која ће извршити пријаву за бесплатне акције.

5. Пријаву попуњава овлашћено лице Националне службе за запошљавање,  дипломатско-конзуларног представнишва,  односно Комисија,  у два примерка на обрасцу који има серијски број.

Потписан образац сматра се пријавом за бесплатне акције. Један примерак потписаног обрасца задржава овлашћено лице а други примерак грађанин који га је потписао.

Запослени и бивши запослени који се не пријаве на начин предвиђен овим Јавним позивом сматраће се да нису поднели пријаву. Лица која се не пријаве као грађани за бесплатне акције и новчану накнаду не могу истовремено остварити право на бесплатне акције као запослени или бивши запослени у предузећима која су предмет приватизације.

За лица која доставе лажне податке предвиђена је новчана казна од  5.000 до 10.000 динара.

6. Рок за пријављивање запослених и бивших запослених у предузећима је:

- од 28.01.2008.године до 30.03.2008.године за НИС и ЈАТ
- од 31.03.2008. године до 30.05.2008.године за Галенику и Телеком
- од 31.05.2008.године до 31.07.2008.године за ЕПС и Аеродром

7. Све додатне информације могу се добити позивом на бесплатни број 0800 100 400 (позив је могућ само са фиксног телефона).