logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 51 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА ГРАЂАНА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ЗАКОНА О  ПРАВУ НА БЕСПЛАТНЕ АКЦИЈЕ И НОВЧАНУ НАКНАДУ КОЈУ ГРАЂАНИ ОСТВАРУЈУ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

1. „Ко има право добијања новчане накнаде и бесплатних акција?
Право на добијање бесплатних акција имају грађани који до сада нису остварила право на добијање бесплатних акција у складу са ранијим законима, и која су:
a. имала пребивалиште на територији РС, односно статус расељеног лица са КиМ закључно са 30. јуном 2007.године,
b. грађани који су пунолетни на дан 31.12.2007. године,
c. држављани Републике Србије на дан 3. јануар 2007. године
d. уписана у бирачки списак.

2. „Да ли ћу стећи акције једног или свих шест предузећа“
Сваки грађанин добија акције у сваком од шест предузећа.

3.  „Када ће грађани моћи да располажу својим акцијама?

Од тренутка када буду уписани као власници тих акција у Централни регистар хартија од вредности, а  најкасније у року од шест месеци од момента приватизације сваког од шест предузећа. Закон предвиђа да ће акције свих шест предузећа бити подељене до краја 2010. године, а за очекивати је да ће грађани са првим акцијама располагати већ 2009. године.

4. „Шта је новчана накнада и када ће ми бити уплаћена на рачун?
Новчана накнада  је износ у новцу који ће бити уплаћен сваком евидентираном грађанину. Средства за ову исплату држава ће обезбедити од  продаје акција друштвених предузећа, које су издвајане у Приватизациони регистар  у досадашњим приватизацијама. Очекује се да ће ова накнада бити исплаћена евидентираним грађанима,  у првој половини 2009. године.

5. „Да ли ће сви грађани остварити  право на једнак износ новчане накнаде“
ДА

6. „Где све може да се поднесе Пријава, којим данима и у ком радном времену?

Време и место пријављивања, садржину и начин подношења пријаве, као и рок за пријављивање биће дефинисани јавним позивом који објављује Агенција за приватизацију (25.  јануара 2008.г.) у Службеном гласнику РС, дневним листовима, интернет страници Агенције за приватизацију, као и на радио и тв станицам.

7. „Колико траје период у коме се подносе пријаве (од датума до датума)?

Пријављивање грађана у евиденцију носилаца права на новчану надокнаду и пренос акција без накнаде ће трајати најмање 6 месеци од објављивања јавног позива за пријављивање. Тачни датуми биће објављени у јавном позиву.

8. „Коју документацију треба да понесем да бих извршио пријаву?

Личну карту и картицу банке са бројем динарског рачуна.

9. „Шта радим уколико немам картицу банке, тј. отворен рачун?
Пошта ће Вам доделити број рачуна бесплатно, на лицу места.

10. „Шта да радим ако нисам уписан у бирачки списак?

Потребно је уписати се у бирачки списак у року трајања јавног позива и након уписа поднети пријаву.

11. „Поднео/ла сам захтев за стицање држављанства, до данас нисам добио/ла уверење о држављанству. Да ли имам право да поднесем пријаву за упис у евединцију грађана носилаца права на стицање бесплатних акција и новчане накнаде?“

Право да поднесу пријаву имају  грађамо који су, поред осталих потребних услова, уписани у књигу  држављана на дан 3. јануара 2008. године.

12. „Да ли могу више пута да поднесем пријаву?
НЕ, јер ће бити онемогућен упис истог грађанина два пута.

13. „Немам ЈМБГ, шта да радим?
Обратити се МУП-у.

14. „Да ли морам лично да поднесем пријаву?
ДА, непосредно на шалтеру Поште. Није дозвољено пријављивање препорученом писмом, нити преко посредника.

15. „Какав је поступак пријављивања интерно расељених лица?
Идентичан као и код осталих грађана, само што ова лица треба да понесу на увид, осим личне карте и картице банке код које имају отворен динарски текући рачун,  и легитимацију расељеног лица или зелени картон.

16. „Може ли се користити неки други документ за идентификацију (пасош, војна легитимација и сл.)?
НЕ.

17. „Какав је поступак предвиђен за непокретна лица?

Формираће се комисије које ће на терену попуњавати пријаве. Непокретна лица треба да  претходно закажу излазак комисије преко бесплатног телефона који ће бити објављен у јавном позиву, и то грађани на бесплатан телефон Поште, а запослени и бивши запослени на бесплатан телефон Националне службе за запошљавање.

18. „Да ли се непокретним сматрају стара и болесна лица са ограниченом могућношћу кретања?

Да, само је потребно да  претходно закажу излазак комисије преко бесплатног телефона, који ће бити објављен у јавном позиву.

19. „Какав је поступак за неписмена лица?

Идентичан као и код осталих грађана, уз потпис отиском прста.

20. „Какав је поступак за лица са ограниченим менталним способностима или ограничењем моћи расуђивања?

Ова лица се пријављују  уз присуство њиховог законског стараоца (са решењем надлежног органа о старатељству) ако испуњавају све остале услове. Уколико се присуство лица које се пријављује не може обезбедити, процедура је иста као и код непокретних лица, односно стараоци треба да закажу излазак комисије преко бесплатног телефона, који ће бити објављен у јавном позиву.

21. „Да ли лица, потпуно или делимично  пословно неспособна, могу и на који начин остварити право на бесплатне акције и новчану накнаду?“
Да, с тим што све радње око пријављивања обављају њиховои законскои стараоци, уз физичко присуство тих лица, на шалтеру поште. У случају да се физичко присуство тих лица не може обезбедити, потребно је да заказати излазак комисије преко бесплатног телефона који ће бити објављен у јавном позиву.

22. „Где право на упис у евиденцију грађана носилаца права на стицање бесплатних акција и права на новчану накнаду могу да остваре лица са привременим боравком у земљама у којима не постоји конзулат Републике Србије?“
У амбасади или конзулату РС који је надлежан за ту земљу.

23. „Да ли лица која поседују наслеђене акције, имају право пријављивања за поделу бесплатних акција?

Да, уколико нису лично остварили право на бесплатне акције у досадашњим приватизацијама.

24. „Ако је лице преминуло пре подношења пријаве за упис,  да ли наследник/ци има/ју право на упис у име преминулог?“
НЕ, право на пријављивање је лично, и не може се наследити.

25. „Ако је лице преминуло по подношењу пријаве за упис, да ли наследник/ци има/ју право на његове бесплатне акције?“
ДА, преминуло лице је уписом стекло право на бесплатне акције, и као такво може се наследити.

26. „Како подносе пријаву лица која дуже време бораве у иностранству?

Преко амбасада и конзулата, ако испуњавају све услове из Закона.

27. „Да ли грађани добијају новац, акције или и једно и друго?
И једно и друго.

28. „Да ли морам да наведем контакт телефон у пријави?

НЕ, али је пожељно ради евентуалних допуна података.

29. „Да ли морам и коме пријављујем промене личних података (презиме, адреса, број текућег рачуна итд.)?
Агенцији за приватизацију као надлежном државном органу који води евиденцију носилаца права.

30. „Да ли могу да понесем картицу текућег рачуна за који поседујем овлашћење, или рачун мора да буде отворен на моје име?
Рачун мора бити на име лица које се пријављује.

31. „Да ли пријаву за упис бесплатних акција морам да поднесем на мојој општини?
НЕ, може у било којој Пошти.

32. „Подаци из личне карте се не слажу са подацима из бирачког списка. Какав је даљи поступак?
Пријава ће бити третирана као валидна и адреса из личне карте  ће се користити за сва обавештења.

33. „Стекао/ла сам бесплатне акције приватизованог предузећа које је сада у стечају или је ликвидирано. Да ли имам права као грађанин на бесплатне акције?“

Немате право на бесплатне акције јер сте то право већ остварили по ранијим прописима.

34. „Имам акције које сам:
-купио/ла на берзи
-купио/ ла са или без попуста у предузећу у ком сам радио/ла
-добио/ла на поклон
-наследио/ла
Да ли имам права као грађанин на бесплатне акције и новчану накнаду?“

Да, ово лице има право на бесплатне акције и новчану накнаду, јер акције које поседује, по начину стицања, не спадају у законску категорију „бесплатних акција“.

35. „Где могу пронаћи образац за пријаву?“
Сви обрасци су код службеника поште и они их попуњавају. Грађани их, након што провере да ли су тачно уписани подаци, потписују у два примерка. Један примерак потписаног обрасца остаје грађанину, као потврда да се пријавио.