logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 11 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

JАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРАЂАНА КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ АКЦИЈЕ И НОВЧАНУ НАКНАДУ

1. Право на бeсплатне акције и новчану накнаду остварују грађани који испуњавају одређене услове:

- да су пунолетни на дан 31. децембра 2007. године
- да су уписани у бирачки списак
- да су на дан 3. јануара 2008. године држављани Републике Србије
- да су на дан 30. јуна 2007. године имали пребивалиште на територији Републике Србије, односно статус привремено расељеног лица са Косова и Метохије
- да у досадашњем процесу приватизације нису остварили право на бесплатне акције

2. Приликом пријављивања грађани подносе на увид:

- личну карту
- картицу банке код које имају отворен динарски текући рачун.

Грађани са статусом интерно расељеног лица са Косова и Метохије поред личне карте подносе на увид и легитимацију расељеног лица или зелени картон.

Лицима која немају отворен динарски рачун, Пошта ће бесплатно доделити број рачуна на лицу места.

3. Пријављивање грађана врши се у свим Поштама у Републици Србији

- Лица која имају боравиште у иностранству пријаву подносе дипломатско- конзуларним представништвима Републике Србије.
- Грађани морају да се пријаве лично.
- Непокретна лица јављају се на бесплатни број Инфо центра Поште 0800 100 300, након чега ће их посетити комисија која ће извршити пријаву за бесплатне акције и новчану накнаду.

4. Пријаву попуњава овлашћено лице Поште, дипломатско- конзуларног представништва, односно комисија, у два примерка на обрасцу који има серијски број.

Потписан образац сматра се пријавом уписа у евиденцију носилаца права на бесплатне акције и новчану накнаду. Један примерак потписаног и попуњеног обрасца задржава овлашћено лице, а други примерак грађанин који га је потписао.

Грађани који се нису пријавили на начин предвиђен овим јавним позивом сматраће се да пријаву нису ни поднели.

За лица која доставе лажне податке предвиђена је новчана казна од 5.000 до 10.000 динара.

5. Рок за пријављивање грађана је од 28. јануара 2008. године до 31. јула 2008. године.

6. Грађане који испуњавају све наведене услове који се пријаве у наведеном року, Агенција уписује у евиденцију носилаца права и најкасније до 31. децембра 2008. године издаје потврду да су стекли право на бесплатне акције и новчану накнаду. Потврда се доставља на адресу из личне карте.

Уписом у евиденцију, грађани стичу право на једнак број бесплатних акција у највреднијим државним предузећима и на једнак износ новчане накнаде од продаје акција већ приватизованих друштвених предузећа.

Лица која на овај начин стекну статус носилаца права, не могу истовремено остварити право на бесплатне акције у предузећу у којем имају статус запосленог или бившег запосленог.

7. Све додатне информације могу се добити бесплатним позивом на број 0800 100 300 (позив је могућ само са фиксног броја телефона).